TAILIEUCHUNG - Tác dụng của vôi trong nuôi trồng thủy sản

Hiện nay, nước lụt đã rút, bà con nông dân đang chuẩn bị cải tạo ao, đầm để tiếp tục nuôi thả thủy sản. Trong quá trình cải tạo ao, đầm, các nhà chuyên môn khuyên bà con nên sử dụng vôi để xử lý. | m r t f J V J Ầ J 1 Tác dụng của vôi trong nuôi trồng thủy sản Nguồn Hiện nay nước lụt đã rút bà con nông dân đang chuẩn bị cải tạo ao đầm để tiếp tục nuôi thả thủy sản. Trong quá trình cải tạo ao đầm các nhà chuyên môn khuyên bà con nên sử dụng vôi để xử lý. Vôi có tác dụng đa năng vừa phòng trừ dịch hại dịch bệnh vừa dùng để xử lý vệ sinh môi trường hiệu quả cao giá lại rẻ. Đặc biệt đối với tôm nuôi chất vôi trong ao còn có tác dụng trực tiếp đến việc hình thành vỏ tôm. Đối với ao đầm dùng vôi bột CaC03 hay vôi tôi Ca OH 2 liều lượng sử dụng từ 8 đến 10kg 100m2 vùng nhiễm phèn có thể tăng lượng vôi. Dùng vôi bột CaCO3 với lượng từ 1-3 kg 100m3 nước. Hòa vôi vào nước lạnh để lắng rồi lấy nước trong tạt đều khắp ao. Đối với bè nuôi cá dùng từ 2 đến 4 kg 10m3 nước trong bè treo thành túi nhỏ ở đầu dòng chảy của bè. Ngoài ra trong suốt quá trình nuôi cá tôm định kỳ 10 đến 15 ngày lần vào mùa mưa hoặc 25 đến 30 ngày lần vào mùa nắng nên dùng vôi bột CaC03 ngâm lấy nước trong tạt đều khắp ao với lượng 1 đến 2 kg 100m3 nước. Riêng với lồng bè nuôi thì treo túi vôi với lượng từ 2 đến 4 kg m3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN