TAILIEUCHUNG - Mạch điều khiển bằng cảm biến

Tham khảo tài liệu 'mạch điều khiển bằng cảm biến', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nguyenvanbientbd47@ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH Nguyenvanbientbd47@ MẠCH ĐIỀU KHIÊN ĐỘNG CƠ DC 1N4007 Ổ ON OFF R1 100 ỏ 6V MAT THU Q2 100nF CX g C3 10uF 1N4007 D1 A1015 3 R4 1M U1 CD4047OSC RCC R2 1K CD Q 1 U2 Q 10 13 14 CLK 3 Q Q2 CD4017 Q1 2 R3 2 2K 4 R7 220 Q3 C1061 C9 R8 1Ohm 1W 100nF C10 Q0 9 15 RST RST 6 -T LED R5 1K R6 100K __8 RX T RET C10 Motor 100nF C9 100uF 16V IR RXR TSOP173H Nguyenvanbientbd47@ MẠCH ĐÈN GIÁNG SINH C1 o o R3 R6 R7 100 10K 10K 1N4007 C3 C2 C1815 220Vac R1 100 R2 100 ỊP C4 47uF C5 47uF 10KX 100K R4 R5 DZ 220uF Q2 C1815 lx. C1815 LED LAMP BT136 MT2 MT1 MẠCH TẠO XUNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN