TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 99

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 99', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Address I http anonWWW html V rfj Search 5 o CUSTOMIZ Customize Links ỊỊS n ee AOL Si Unlimited Internet A FREE HOT w. Free Hotmail Æ f Mv Yahoo ỊỆâ Redis Rapidshare Il Download tu meg. I Software photo al. Il ặ c D Kasim Ho . I Super Yahoo Mes. 11 s EXU p LOAD ER. 11 AnonWWW .-AtcV 1 1-AfcV 1 V AnonEmail I I AnonVWWV I I AnonNews Many mice surf the web under the illusion that their actions are private an Unfortunately it isn t so. Every time you visit a site calling card that reveals where you re coming from what kind of comput and other details. And many cats keep logs of all your visits so that they This service allows you to surf the web without revealing any perse It is fast it is easy and it is free Enter URL http d CGZKS .Surf anonymously. for example http Sau đó các bạn bấm vào nút Surf Anonymously để vào trang download của megaupload Đợi khoảng 30 giây nó sẽ hiện ra cái nút bạn nhấp phải chuột vào các chữ download đó và chọn hình 2 Muốn download được thì các bạn bỏ đi khúc đầu của trang web _http . chỉ lấy từ link của trang megaupload bạn copy cái link đó và paste vào chương trình download manager của các bạn tôi dùng IDM .Xem hình 3 Và đây là giai đoạn IDM đang hình