TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 96

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 96', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | .PLT File bản vẽ của Plotter. .PM Công cụ tạo trang PageMaker. .PM3 Văn bản trong PageMaker 3. .PM4 Văn bản trong PageMaker 4. .PM5 Văn bản trong PageMaker 5. .PNG 1. Dạng file đồ họa trong Portable Network Graphics. 2. File trình duyệt trong Paint Shop Pro. .POV File trong ứng dụng Persistence Of Vision raytracer. .PPA Tính năng Add-in trong Microsoft PowerPoint. .PPD Mô tả tính năng in PostScript. .PPM Dạng file Portable PixelMap. .PPS File chuỗi hình thuyết minh PowerPoint Slideshow. .PPT File thuyết minh PowerPoint. .PRD Ổ máy in printer driver cho Microsoft Word Word Perfect Microsoft Works. .PRG File mã nguồn trong dBASE. .PRJ File Project. .PRN 1. File in tạm thời. 2. Ổ máy in XyWrite. 3. File PostScript. .PRS Ổ máy in WordPerfect. .PRT Dạng text được tạo khổ formatted . .PS Biểu thị PostScript. Đây là file text thuần túy. .PSD Văn bản trong Photoshop. .PUB Dạng file ấn bản publication dành cho các trình Ventura Publisher và Microsoft Publisher. .PWD Dạng file văn bản Pocket Word của Microsoft. .PWZ File hỗ trợ wizard trong PowerPoint của Microsoft. .PXL File Pocket Excel của Microsoft. Danh mục các định dạng file vần Q - S Đây là những phần mở rộng ở cuối một tên file đuôi file biểu thị file đó thuộc định dạng nào. Thông tin đuôi file được hệ điều hành sử dụng để mở ra chương trình phù hợp khi bạn click vào tên file. Ví dụ .txt là loại file chữ viết và được xử lý bằng một chương trình văn bản tương ứng. .QBW QuickBooks cho Windows. .QDK Chương trình Quarterdeck Qemm. .QLB Thư viện Quick Library. .QLC Thông tin về font ATM. .QRY File truy vấn Microsoft Query. .qt Dạng file nhị phân QuickTime Movie. .QTM File QuickTime Movie. .R8L Font in theo kiểu ngang landscape trong máy LaserJet. .R8P Font in theo kiểu dọc portrait trong máy LaserJet. .RA RealAudio. .RAM Real Audio. .RAS Đồ họa Raster của Sun. .RAW Dạng file bitmap theo kiểu Raw. .rc Một định dạng xuất hiện trong nhiều file Unix có nghĩa là chạy lệnh run commands . .REC File macro trong Windows Recorder.