TAILIEUCHUNG - Phương thức khuyến khích xung đột có tính xây dựng

Không phải mọi sự xung đột đều mang ý nghĩa tiêu cực. Có những xung đột giúp nhà lãnh đạo rất nhiều trong việc đưa ra những quyết định chính xác và toàn diện hơn. Xung đột có tính xây dựng là cần thiết cho việc tạo ra sự cam kết với các quyết định. | Khuyến khích xung đột có tính xây dựng Không phải mọi sự xung đột đều mang ý nghĩa tiêu cực. Có những xung đột giúp nhà lãnh đạo rất nhiều trong việc đưa ra những quyết định chính xác và toàn diện hơn. Xung đột có tính xây dựng là cần thiết cho việc tạo ra sự cam kết với các quyết định. Nếu mọi người chỉ cười gật đầu và nói vâng trong tổ chức của bạn thì có thể đã đến lúc phải bắt đầu cần những cuộc tranh luận. Theo ông Michael Roberto chuyên gia của trường kinh doanh Havard việc thiếu các xung đột hữu ích - có tính chất xây dựng -trong tổ chức sẽ gây khó khăn cho việc đánh giá các ý tưởng kinh doanh và đưa ra các quyết định quan trọng. Tất nhiên xung đột không có nghĩa là hăm doạ. Tầm quan trọng của xung đột có tính chất xây dựng Các nhà lãnh đạo nên tạo ra một môi trường của các quan điểm bất đồng có tính chất xây dựng nhằm cải thiện chất lượng của các quyết định và để nâng cao mức độ cam kết của các quyết định được đưa ra. Michael Roberto cho rằng Để cho các xung đột tích cực giúp bạn xây dựng các cam kết với quyết định và do đó tạo điều kiện cho việc thực thi . Đây là hiểu biết chính mà thường dễ dàng bị xem nhẹ. Các xung đột tích cực đóng vai trò chính trong việc xây dựng sự gắn kết với tầm nhìn và mục tiêu nhóm. Điều này nghĩa là để trở nên hiệu quả chúng ta cần thay đổi cách chúng ta đưa ra các quyết định quan trọng. Khuyến khích các quan điểm trái ngược có tính xây dựng trong quá trình ra quyết định sẽ tăng sự gắn kết của mọi người với quyết định. Hơn nữa điều này sẽ đảm bảo cho việc thực thi hiệu quả hơn. Các nhà lãnh đạo cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc khuyến khích mọi người đưa ra những quan điểm này. Tất nhiên việc diễn tả sự bất đồng có thể là điều rất khó khăn và không thoải mái cho bất kỳ nhà quản lý hay nhân viên cấp dưới nào. Do đó nhà lãnh đạo không thể chờ đợi các ý kiến bất đồng tự đến với họ mà họ phải chủ động đi tìm kiếm nó trong tổ chức. Các nhà lãnh đạo có thể và nên tiến hành các bước vững chắc để xây dựng sự xung đột thành quá .