TAILIEUCHUNG - Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều

Mục tiêu cơ bản của chương này là nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản về tiền tệ, bao gồm vai trò và chức năng của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, các chế độ tiền tệ và hệ thống tiền tệ trên thế xong chương này sinh viên sẽ hiểu được vai trò và chức năng của tiền tệ đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM TS. NGUYỄN MINH KIỂU chủ biên Tham gia biên soan Ths. Phan Chung Thủy - Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh TIEN TẸ NGAN HANG I t- - Profit Loss - 625 - 0 - -625 - - - - - Exercise price I_I Limited loss Potentially unlimited profit Spot price of DM at expiration NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ NĂM 2006 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM TS. NGUYỄN MINH KIÊU TIỀN TỆ -NGÂN HÀNG Tham gia biên soạn ThS. NGUYỄN THỊ THÚY LINH ThS. PHAN CHUNG THỦY NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ Năm 2006 LỜI MỞ ĐẦU 3 LỜI MỞ ĐẦU Sau khi quyển Thị trường ngoại hổi và Thanh toán quốc tế dược tái bản lần thứ ba và quyển Nghiệp vụ Ngân hàng dược xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005 được sự ủng hộ nhiệt tình và đánh giá cao của các bạn sinh viên và các nhà quản lý doanh nghiệp nhiều độc giả mong muôn tôi tiếp tục viết và xuất bản quyển Tiền tệ - Ngân hàng như là một chuỗi sách tham khảo về lĩnh vực ngân hàng nhằm tiếp tục phục vụ bạn đọc. Đáp ứng lại sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc nhât là các bạn sinh viên tô ì hứa sẽ nhanh chóng hoàn tất quyển sách này và sớm xuất bản phục vụ các bạn. Thời gian qua có nhiều bạn đọc nói với tôi rằng đã đi tìm kiếm quyển sách này nhưng không thây bày bán ở các hiệu sách. Tôi thành thật xin các bạn thứ lỗi cho sự chậm trễ này và mong bạn hiểu cho sự chậm trễ này là cần thiết cho việc tái bản lần thú ba này với nhiều cập nhật và thay đổi nhằm mong muốn phục vụ bạn đọc tốt hơn. Ở lần tái bản này quyển sách đã có nhiều điểm mới cập nhật và chỉnh lý cần thiết và độc đáo .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    57    0    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.