TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 91

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 91', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hiren s All in 1 BootCD Menu 1. Disk Partition Tools. 2. Disk Clone Tools. 3. Antioirus Tools. 4. Recouerụ Tools. 5. Test ing Tools. 6. Hard Disk Tools. 7. SụsteM Info Tools. 8. File Managers. . Enter a choice 9 - Change YIM Status Òh. Đang kiếm 1 số tài liệu làm việc tiếp với em này nhưng chưa ra nên thôi bùn tình viết tut 1 module nhỏ này chơi. Ý tưởng Chương trình cho phép change YIM Status theo ý muốn. Mở rộng Mở rộng list Status không jới hạn 4 Status của YIM 5 - Auto Change Status. Thuật toán - YIM store Status YIM gọi là Custom Msg trong Registry ở Key Code _ HKEY_CURRENT_USER Software Yahoo pager profiles YIMID Custom Msgs YIMID Tương ứng từng ID. - Status đang hiện hữu là Status ở vị trí 1. Do đó ta chỉ cần Change giá trị Custom Msg 1 này trong Registry khi đó bản thân YIM sẽ thay giá trị. Tiếp đó ta SendMessage WM_COMMAND đến Item 1 này trong list Status của YIM cần biết ID của Item này. Dùng trong bộ VS . - Code Select Item 1 trong List YIM Status Code __ SendMessage intHandle WM_COMMAND 389 1 Change value trong Registry Code __ SetCurrentUserBinValue REGKEY_YIMPROFILE YIMID Custom Msgs in_bytePos _bm ConvertString2ArrayBin If True Then SetCurrentUserDWORDValue REGKEY_YIMPROFILE YIMID Custom Msgs in_bytePos _DND 1 Else SetCurrentUserDWORDValue REGKEY_YIMPROFILE YIMID Custom Msgs in_bytePos _DND 0 End If Lưu ý Yahoo lưu Custom Msg dạng Bin chứ không phải String như các version trước. Bài viết sưu tầm Bạn vào Start chọn Run or Windows R gõ vào Regedit để nhập vào chỉnh sửa Registry. Bạn tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USER Software yahoo pager Test Tạo DWORD VALUE tên là Plural Đặt tham số cho nó là 1 Muốn bỏ chức năng chat nhiều nick thì bạn đặt lại tham số là 0 là xong. English Regedit for Y M 8 MultiLogin Code .