TAILIEUCHUNG - Thuốc giảm đau không dễ... “nuốt”

Thuốc giảm đau không dễ. “nuốt” Nhiều bệnh nhân thường tìm đến các nhà thuốc tìm mua thuốc giảm đau để tự điều trị. Có rất nhiều loại thuốc giảm đau không cần toa bác sĩ được bán rộng rãu ở nhà thuốc, siêu thị, tiệm tạp hóa Để chặn đứng những cơn đau từ đầu, tháp khớp, đau trong kinh kỳ; cho đến đau tai, đau cuống họng, đau lưng, đau cơ Tuy nhiên, việc uống thuốc giảm đau không phải là chuyện "dễ nuốt". Những loại thuốc giảm đau Thuốc giảm đau (analgesics) là những dược phẩm có tác. | mi Ấ - 11 V A JM Thuôc giảm đau không dê. nuôt Nhiều bệnh nhân thường tìm đến các nhà thuôc tìm mua thuôc giảm đau để tự điều trị. Có rất nhiều loại thuôc giảm đau không cần toa bác sĩ được bán rộng rãu ở nhà thuôc siêu thị tiệm tạp hóa. Để chặn đứng những cơn đau từ đầu tháp khớp đau trong kinh kỳ cho đến đau tai đau cuông họng đau lưng đau cơ. Tuy nhiên việc uông thuôc giảm đau không phải là chuyện. dê nuôt . Những loại thuôc giảm đau Thuốc giảm đau analgesics là những dược phẩm có tác dụng làm dịu cơn đau hoặc chặn đứng cơn đau. Những loại thuốc giảm đau vừa phải chẳng hạn như aspirin paracetamol ở Mỹ paracetamol được gọi là cetaminophen được sử dụng trong những trường hợp đau đầu đau răng đau khớp. Những loại thuốc nặng đô hơn bao gồm những loại thuốc giảm đau narcotic hoặc opioids chẳng hạn như morphine pethidine. Những loại thuốc nặng đô này rất dễ gây nghiện thuốc và lạm dụng thuốc những thuốc này chỉ được sử dụng khi có sự giám sát của bác sĩ. Ảnh minh họa. Trong phạm vi bài viết này chỉ xin được đề cập đến những loại thuốc giảm đau thông thường chẳng hạn như những loại thuốc kháng viêm giảm đau không steroid NSAIDs . Đây là những loại thuốc hữu hiệu nhất thể hiện chức năng 2 trong 1 . Đó là kháng viêm và giảm đau. NSAIDs là những thuốc thông thường dùng trong những trường hợp giảm đau và kháng viêm nhất là những trường hợp đau do viêm khớp. Những thuốc NSAIDs có tác dụng giảm đau bởi vì những thuốc này sẽ ức chế những men cyclo-oxygenase 1 COX1 và cyclo-oxygenase 2 COX2 . COX1 và COX2 đóng vai trò trong việc tạo ra prostaglandins vốn là ngòi nổ cho quá trình viêm. Ức chế COX cũng có nghĩa là ức chế quá trình viêm từ đó ngăn chặn cảm giác đau. Những loại thuốc NSAIDs thông thường nhất là azapropazone diflunisal ibuprofen ketoprofene naproxen. Tuy nhiên muốn sử dụng hiệu quả cho các loại thuốc này người dùng thuốc cần nên lưu ý đến một số điểm vô cùng quan trọng. Tác dụng phụ của thuốc giảm đau Một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của NSAIDs là gây tác