TAILIEUCHUNG - Những vấn đề về bệnh cá rô phi trong nuôi thâm canh

Ở nước ta, hàng năm có khoảng tấn cá rô phi được tiêu thụ nội địa. Rô phi là một loài cá nuôi rất có kinh tế và là loài có sức đề kháng cao hơn so với các loài khác. | Những vấn đề về bệnh cá rô phi trong nuôi thâm canh Nguồn Ở nước ta hàng năm có khoảng tấn cá rô phi được tiêu thụ nội địa. Rô phi là một loài cá nuôi rất có kinh tế và là loài có sức đề kháng cao horn so với các loài khác. Tuy nhiên với mô hình nuôi thâm canh mật độ dày dễ làm phát sinh dịch bệnh. Bệnh ở cá rô phi gồm bệnh do vi khuẩn vi rút nấm và ký sinh trùng. Đặc biệt là bệnh do vi khuẩn Streptococcus là nguyên nhân gây nên thiệt hại lớn cho cá rô phi nói riêng và cá nước ngọt nói chung làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của ngành nuôi trồng thủy sản. Để khắc phục phần nào những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra với cá rô phi nuôi thâm canh các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu NTTS II đã thu mẫu phân lập vi khuẩn và gây cảm nhiễm ngược xác định định tác nhân gây bệnh cho cá nuôi ở các tỉnh Tây Ninh An Giang Vĩnh Long và Tiền Giang nhóm tác giả này đã đưa ra kết luận như sau Thời gian mà cá dễ mắc bệnh là vào mùa mưa. Tỷ lệ thiệt hại từ 7-10 cá thường mắc bệnh ở giai đoạn 1-4 tháng tuổi. Bệnh thường gặp là bệnh xuất huyết. Hiệu quả điều trị bệnh đạt 25-50 . Hóa chất được sử dụng là muối ăn vôi treo đầu bè hoặc kháng sinh trộn vào thức ăn . Tác nhân gây bệnh chủ yếu trong các giai đoạn mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4 giao mùa tháng 5 và đầu mùa mưa tháng 7 . Trong số các chủng vi khuẩn phân lập được thì chủng vi khuẩn Streptococcus có tần suất cao nhất chiếm 95-100 vào mùa khô tháng 1 và giai đoạn giao mùa tháng 5 và tháng 11 . Vào thời điểm mùa mưa tháng 9 và thời điểm giao mùa tháng 11 thì chủng Aeromonas hydrophyla có tần suất xuất hiện cao nhất 100 . Có thể sử dụng các loại kháng sinh Erythromycin Penicillin Ampicilin trong việc điều trị vi khuẩn Streptococcus. Với vi khuẩn Aeromonas hydrophyla có thể sử dụng các loại kháng sinh Gentamycin Neomycin Oxytetracycline Trimethoprim-sulfamethoxazol Kanamycin. Có thể sử dụng các loại hóa chất như thuốc tím iode D4 BKC trong việc xử lý nước để tiêu độc. về môi trường và mùa vụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN