TAILIEUCHUNG - Mô phỏng xâm nhập mặn trên sông Trà Lý theo các kịch bản biến đổi khí hậu

Hiện nay, hiện tượng mặn trên sông Trà Lý đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới môi trường, kinh tế và xã hội ở tỉnh Thái Bình, một vùng trọng điểm nông nghiệp ở miền Bắc nước ta. Đó là một mối quan ngại lớn, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH). | Mô phỏng xâm nhập mặn trên sông Trà Lý theo các kịch bản biến đổi khí hậu NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN TRÊN SÔNG TRÀ LÝ THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Hoàng Ngọc Quang - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội iện nay, hiện tượng mặn trên sông Trà Lý đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực H hậu (BĐKH). tới môi trường, kinh tế và xã hội ở tỉnh Thái Bình, một vùng trọng điểm nông nghiệp ở miền Bắc nước ta. Đó là một mối quan ngại lớn, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí Các nghiên cứu diễn biến mặn trong bối cảnh BĐKH thường được gắn với các kịch bản BĐKH. Các kết quả tính toán theo các kịch bản BĐKH so với thời kỳ nền 2005 đã cho thấy: Độ mặn 10/00 sẽ xâm nhập vào sâu 21 km, 23 km và 24 km tương ứng với các thời kỳ 2020, 2030 và 2050. Độ mặn 40/00 sẽ xâm nhập vào sâu 16 km, 17 km và 18 km tương ứng với thời kỳ 2020, 2030 và 2050. Kết quả nghiên cứu trên cũng đã cho thấy rằng xâm nhập mặn đang có dấu hiệu gia tăng và để giảm thiểu tác hại do mặn gây ra rất cần có những biện pháp phòng tránh thích ứng hiệu quả và kịp thời. Từ khóa: Xâm nhâp mặn, Trà Lý. 1. Một vài thông tin về chế độ thủy, hải văn Chế độ thủy triều vùng biển cửa sông Trà Lý Sông Trà Lý dài 67 km là một trong các phân là nhật triều và có thể lên đến trạm thủy văn lưu của sông Hồng, nằm trên địa phận tỉnh Thái Quyết Chiến. Theo các con nước triều, mặn đã Bình, chảy theo hướng Tây - Đông và đổ ra biển xâm nhập sâu vào sông, gây hậu quả xấu đến tại cửa Trà Lý. trồng trọt, chăn nuôi và dân sinh kinh tế trong Sông Trà Lý chịu sự ảnh hưởng mạnh của vùng. thủy triều ở vịnh Bắc Bộ. Vào mùa cạn, nước 2. Tình hình xâm nhập mặn trên sông sông thường dao động theo thủy triều và cùng Trà Lý với thủy triều, hiện tại mặn xâm nhập rất sâu vào Trong những năm gần đây, mặn trên sông Trà nội địa, trung bình độ mặn 10/00 xâm nhập vào Lý diễn biến khá phức tạp, nhất là vào mùa cạn, sâu 16 km và độ mặn 40/00 xâm nhập vào sâu 12 khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN