TAILIEUCHUNG - PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Một công ty đang thành công với một sản phẩm nhất định trên thị trường có thể dễ dàng lâm vào phá sản ngày mai nếu công ty này không tiếp tục thay đổi mẫu mã sản phẩm theo các cách khác nhau hoặc tìm kiếm một sản phẩm mới một khi các điều kiện của thị trường biến đổi. Một trong những hoạt động đang diễn ra ở mỗi doanh nghiệp là theo dõi sự biến đổi của thị trường: ở cả khía cạnh cạnh tranh cũng như thị hiếu mới của người tiêu dùng | PHÁT TRIỀN SẢN PHẨM MỚI Lời mở đầu Một công ty đang thành công với một sản phẩm nhất định trên thị trường có thể dễ dàng lâm vào phá sản ngày mai nếu công ty này không tiếp tục thay đổi mẫu mã sản phẩm theo các cách khác nhau hoặc tìm kiếm một sản phẩm mới một khi các điều kiện của thị trường biến đổi. Một trong những hoạt động đang diễn ra ở mỗi doanh nghiệp là theo dõi sự biến đổi của thị trường ở cả khía cạnh cạnh tranh cũng như thị hiếu mới của người tiêu dùng. Những doanh nghiệp nào không phát triển sẽ chết. Anh không thể đứng yên tại chỗ. Anh phải có sản phẩm mới. ở một chừng mực nào đó những doanh nghiệp nhỏ thành công với sản phẩm mới chúng sẽ trở thành những doanh nghiệp lớn hơn. Những doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn thì nên tập trung nguồn lực vào những sản phẩm mới có tính đột phá. Đó là con đường duy nhất để phát triển. Càng đưa được sản phẩm ra thị trường sớm doanh nghiệp đó càng trở nên chủ động. KHÁI NIệM SảN PHẩM MớI VÀ PHÁT TRIểN SảN PHẩM MớI Khái niệm sản phẩm theo quan điểm truyền thống Sản phẩm là tổng hợp các đặc tính vật lý học hoá học sinh học. có thể quan sát được dùng thoả mãn những nhu cầu cụ thể của sản xuất hoặc đời sống Khái niệm sản phẩm theo quan điểm của MARKETING Sản phẩm là thứ có khả năng thoả mãn nhu cầu mong muốn của khách hàng cống hiến những lợi ích cho họ và có thể đưa ra chào bán trên thị trường với khả năng thu hút sự chú ý mua sắm và tiêu dùng. Theo đó một sản phẩm được cấu tạo và hình thành từ hai yếu tố cơ bản sau đây Yếu tố vật chất. Page 1 of12 Yếu tố phi vật chất. Theo quan niệm này sản phẩm phải vừa là cái đã có vừa là cái đang và tiếp tục phát sinh trong trạng thái biến đổi không ngừng của nhu cầu. Ngày nay người tiêu dùng hiện đại khi mua một sản phẩm không chỉ chú ý đến khía cạnh vật chất mà còn quan tâm đến nhiều khía cạnh phi vật chất khía cạnh hữu hình và cả các yếu tố vô hình của sản phẩm. Sản phẩm mới là gì Có phải những mẫu mã mới mà các nhà sản xuất ô tô vẫn đưa ra thị trường vào mùa thu được gọi là sản phẩm .