TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 89

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 89', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Custom Firewall Settings X Trusted Zone L Internet Zone Use this page to set custom security levels for the Trusted Zone. High security blocks all network traffic except authorized program traffic and traffic indicated by a check mark. High security settings for Trusted zone Allow outgoing DNS UDP port 53 J Allow outgoing DHCP UDP port 67 V4 Allow broadcast tnulticast Allow incoming ping ICMP Echo Allow other incoming ICMP Allow outgoing ping ICMP Echo Allow other outgoing ICMP Allow incoming IGMP Allow outgoing IGMP Allow incoming UDP ports none selected Allow outgoing UDP ports none selected Allow incoming TCP ports none selected I Reset to Default I I OK I Cancel I I Tại đây bạn có thể tùy chọn các giao diện nào hoặc cổng nào được phép hoạt động. 1 Giới thiệu vBulletin Board - viết tắt là vB - là một giải pháp dùng để xây dựng cộng đồng trên internet forum . vB được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu chủ yếu là MySQL. Thông tin về vB Hãng phát triển Jelsoft Enterprises Limited Website http Cộng đồng dùng vB http forum Lưu ý vB là một sản phẩm thương mại nếu bạn cần tìm một sản phẩm miễn phí chúng tôi khuyên bạn nên dùng phpBB. Bài viết này hướng dẫn bạn các bước cơ bản để cài đặt vB dòng Các yêu cầu trước khi cài đặt Yêu cầu server Bạn phải có một webserver đã cài sẵn PHP hoặc cao hơn và MySQL hoặc cao hơn . vB hoạt động tốt nhất với Apache server. Tuy nhiên nếu bạn dùng Windows OS bạn có thể chạy trên IIS. Thông tin về cài đặt webserver xin tham khảo tại http cat_id 22 Các yêu cầu khác Bạn phải có một tài khỏan trong MySQl với các quyền CREATE DROP và ALTER. Ít nhất 5MB cho lưu trữ file và 5MB cho cơ sở dữ liệu 3 Cài đặt Bước 1 Tải file lên server Tạo một thư mục trên server của bạn dùng để chứ file chương trình. Vd nếu bạn muốn truy cập vào forum thông qua địa chỉ http forums hãy tạo một thư mục con tên là forum trong thư mục .