TAILIEUCHUNG - Chiến lược giá và định vị giá trong kinh doanh

Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ | CHIẾN LƯỢC GIÁ Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ. Trong chương này chúng ta sẽ xem xét việc đinh giá của công ty những tác động của việc định giá phương pháp đinh giá cho các sản phẩm mới cũng như các chiến lược thay đổi và điều chỉnh giá cả. 1. Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi định giá Giá là một trong 4 biến số quan trọng của marketing mix. Giá đóng vai trò quyết định trong việc mua hàng này hay hàng khác đối với người tiêu thụ. Đối với công ty giá có vị trí quyết định cạnh tranh trên thị trường. Việc định giá sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số và lợi nhuận. Giá được định như thế nào Các quyết định về giá của công ty chịu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại của công ty và của một số yếu tố bên ngoài. Những yếu tố nội tại ảnh hưởng đến các quyết định về giá Mục tiêu marketing Trước khi định giá công ty phải quyết định xem với sản phẩm đó thì cần phải đạt được điều gì. Nếu công ty chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường cẩn thận thì chiến lược phối hợp marketing bao gồm cả giá cả sẽ thực hiện khá dễ dàng. Đồng thời công ty còn có các mục tiêu khác nữa. khi mục tiêu được xác định rõ ràng việc định giá càng dễ dàng hơn. Các mục tiêu phổ biến là sự tồn tại tối đa hóa lợi nhuận tối đa hóa thị phần và dẫn đầu về chất lượng sản phẩm. Sự tồn tại khi cạnh tranh khốc liệt công ty gặp nhiều khó khăn họ sẽ coi trọng sự tồn tại như mục tiêu chính yếu. Họ phải định giá thấp miễ là giá cả đủ trang trải các biến phí và một số định phí khác để có thể tồn tại cầm cự được một thời gian nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tối đa hóa lợi nhuận Nhiều công ty muốn đề ra một mức giá nhằm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN