TAILIEUCHUNG - Những từ được teen Mỹ ưa dùng ! –phần 2

Những từ được teen Mỹ ưa dùng ! –phần 2 Đây là những từ đa số thuộc văn nói của thanh thiếu niên Mỹ. third wheel : người bị gạt ra lề trong một cuộc đi chơi với một cặp tình nhân. style on = stereotype: bắt chước comeback : nghệ thuật đối đáp , mẻ đáp lại( khi bị khiêu khích ) freak out ( nội động từ ) : nổi cáu | Những từ được teen Mỹ ưa dùng -phần 2 Đây là những từ đa số thuộc văn nói của thanh thiếu niên Mỹ. third wheel người bị gạt ra lề trong một cuộc đi chơi với một cặp tình nhân. style on stereotype bắt chước comeback nghệ thuật đối đáp mẻ đáp lại khi bị khiêu khích freak out nội động từ nôi cáu freak someone out ngoại động từ làm ai đó sợ bestie the person who s the best drama n adj kịch ý nói cái gì mang tính sến kịch cỡm diễn ra trong đời sống khiến mình tởm VD too much drama in highschool Back Stabbing Slut Whore Hoe Bitch con khốn đâm sau lưng người khác salesperson người dùng đủ mọi cách làm bạn mua hàng percocet thuốc giảm đau drugs tất cả các loại hóa chất như thuốc là rượu bia thuốc phiện . homie home boy close friend ghetto n an impoverished places people neglected places

TỪ KHÓA LIÊN QUAN