TAILIEUCHUNG - Giáo trình công nghệ chế biến đuờng và sản xuất đuờng - Chương 2

Hỗn hợp nước mía sau khi ép có thành phần tương đối phức tạp, các thành phần hoá học này thay đổi tuỳ theo giống mía, điều kiện canh tác, đất đai, điều kiện khí hậu, phương pháp và điều kiện lấy nước mía của nhà máy Được thể hiện qua bảng sau: | Chương 2 LÀM SẠCH NƯỚC MÍA ffl I. Mục đích của công đoạn làm sạch nước mía 1. Thành phần hỗn hợp nước mía sau khi ép Hỗn hợp nước mía sau khi ép có thành phần tương đối phức tạp các thành phần hoá học này thay đổi tuỳ theo giống mía điều kiện canh tác đất đai điều kiện khí hậu phương pháp và điều kiện lấy nước mía của nhà máy. .Được thể hiện qua bảng sau Thành phần Tỷ lệ Đường - Saccaroza - Glucoza - Fructoza Xơ - Xenluloza - Pentosan - Araban - Linhin Chất có chứa nitơ - Protein - Amit - Axit amin - Axit nitơric - NH3 vết - Xantin vết Chất béo và sáp - Pectin - Axit tự do - Axit kết hợp Chất vô cơ - SiO2 - K2O - Na2O - CaO - MgO - Fe2O3 vết - P2O5 - SO2 - Cl vết - h2o 2. Mục đích của công đoạn làm sạch nước mía Nước mía hỗn hợp có một lượng lớn chất không đường đa số những chất này gây ảnh hưởng không tốt cho quá trình sản xuất. Vì vậy mục đích chủ yếu của việc làm sạch nước mía là - Loại tối đa chất không đường ra khỏi hỗn hợp đặc biệt là các chất có hoạt tính bề mặt và các chất keo. - Trung hoà nước mía hỗn hợp - Loại những chất rắn lơ lửng trong nước mía. II. Các phương pháp làm sạch nước mía 1. Phương pháp vôi Đây là phương pháp đơn giản nhất được con người áp dụng từ rất lâu. Nước mía chỉ được làm sạch dưới tác dụng của nhiệt và vôi thu được sản phẩm đường thô. Phương pháp vôi sử dụng để sản xuất mật trầm đường cát vàng. Có thể chia thành 3 dạng sau . Phương pháp cho vôi vào nước mía lạnh Trước hết nước mía được lọc bằng lưới lọc để loại các vụn mía cân và bơm đến thùng trung hoà sau đó cho vôi vào khoảng - kg vôi tấn mía . Khuấy đều nước mía rồi đun nóng đến nhiệt độ 105oC trước khi cho vào thiết bị lắng sản phẩm lắng thu được là nước lắng trong và nước bùn. Đem lọc nước bùn thu được nước lọc trong. Cuối cùng cô đặc hỗn hợp nước lắng trong và nước lọc trong. Hỗn hợp nước mía Lưới lọc Sữa vôi Trung hoà pH 7 2 - 7 5 Gia nhiệt t 102 - 105oC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN