TAILIEUCHUNG - Làm sao để giải quyết các khoản nợ quá hạn

Khi các hóa đơn không được thanh toán, có thể bạn phải thuê một đại lý thu nợ. Sau đây là các lời khuyên để tìm kiếm một giải pháp đúng. Giới thiệu Các hóa đơn chưa được thanh toán làm giảm dòng tiền của các doanh nghiệp. Đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ, việc theo dõi các hóa đơn này là một việc tốn nhiều chi phí và công sức. | Làm gì để giải quyết các khoản nợ quá hạn Khi các hóa đơn không được thanh toán có thể bạn phải thuê một đại lý thu nợ. Sau đây là các lời khuyên để tìm kiếm một giải pháp đúng. Giới thiệu Các hóa đơn chưa được thanh toán làm giảm dòng tiền của các doanh nghiệp. Đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ việc theo dõi các hóa đơn này là một việc tốn nhiều chi phí và công sức. Để thu lại tiền nhiều công ty cầu viện đến các đại lý thu nợ. Các tổ chức này chuyên môn hóa trong việc thu các khoản nợ quá hạn. Hầu hết các doanh nghiệp mang đến các đại lý thu nợ các khoản nợ quá hạn khoảng 8 tháng. Tuy nhiên trong một vài trường hợp thì đó là các khoản nợ quá 3 tháng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thực tế cần thiết để bạn thuê đại lý thu nợ cho việc kinh doanh của bạn. Các đề mục được liệt kê dưới đây có ích cho bạn và bạn có thể đọc chúng từ đầu đến cuối hay chuyển nhanh đến mục nào mà bạn quan tâm. Các đại lý thu nợ hoạt động như nào Các đại lý thu nợ sẽ cố gắng thu nợ theo hai cách sau . Bằng thư và điện thoại Đối với các khoản nợ lớn họ thường gửi thư và gọi điện đến các tài khoản nợ. . Chỉ dùng thư Các khoản nợ nhỏ hơn sẽ không tương xứng với chi phí điện thoại vì thế các đại lý thu nợ thường chỉ gửi các lá thư cảnh cáo. Lựa chọn dịch vụ Lựa chọn một dịch vụ thu nợ là việc khó khăn vì rất khó tiên đoán trước được khả năng thu nợ thành công. Có một vài lĩnh vực cần được xem xét quyết định khi chọn lựa dịch vụ thu nợ. Phương thức thu hồi Bạn cần xem xét các lá thư xem chúng được sử dụng ra sao và có hiệu quả với khách hàng của bạn không. Dịch vụ này sẽ mang lại gì cho bạn Hãy tìm hiểu Các thông tin về tài khoản không trả đúng hạn sẽ được chuyển tới đại lý thu nợ như thế nào Khi nào thì số tiền thu được sẽ được chuyển về cho bạn Các báo cáo nào cung cấp thông tin về quá trình thu nợ và tỷ lệ thành công Làm thế nào bạn ngưng sử dụng dịch vụ thu nợ nếu như bạn nhận được thanh toán