TAILIEUCHUNG - Hành động kịp thời

Trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay, mọi quyết định đưa ra từ cấp trên đều rất cần dựa trên một kế hoạch nghiêm túc chứ không tùy hứng. Hoàn cảnh càng phức tạp, nhà quản trị cần phải biết hành động kịp thời. Vậy đâu là hướng ra quyết định của họ? | Hành động kịp thời Trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay mọi quyết định đưa ra từ cấp trên đều rất cần dựa trên một kế hoạch nghiêm túc chứ không tùy hứng. Hoàn cảnh càng phức tạp nhà quản trị cần phải biết hành động kịp thời. Vậy đâu là hướng ra quyết định của họ Nếu doanh nghiệp bạn vẫn chưa có kế hoạch gì cho bước đi sắp đến hãy tìm hiểu những điều cần bàn sau Cải tiến bên trong 1. Giám sát dòng ngân lưu. Hãy chắc chắn rằng những hạn mức tín dụng của doanh nghiệp luôn nằm trong tầm kiểm soát cùng như có đủ vốn dành cho các dự án quan trọng nhất. 2. Cân nhắc lại chiến lược bán hàng. Xác định rõ những sản phẩm hoặc dịch vụ cho lợi nhuận cao nhất và tập trung mọi nỗ lực vào đó một cách tuần tự. 3. Phân loại khách hàng. Hãy chỉ rõ ra ai là người thường mua hàng. Không chạy theo các đối tượng khách hàng tiềm năng nữa. 4. Cải tiến quy trình làm việc. Mạnh tay cắt giảm các chi tiêu phục vụ cho sự vận hành doanh nghiệp hàng ngày. Nên đánh giá lại quy trình và chất lượng hoạt động công ty để mạnh dạn đổi mới. 5. Nỗ lực mở rộng tiếp thị. Đừng cắt giảm chi phí tiếp thị. Doanh nghiệp nào duy trì thậm chí tăng cường các hoạt động tiếp thị trong giai đoạn nền kinh tế yếu kém sẽ được bù lại bằng lợi nhuận khi thị trường khôi phục trở lại. 6. Xem xét lại tiền lương. Hãy cân nhắc giữa cường độ lao động của đội ngũ nhân viên và tổng quỹ tiền lương tiền thưởng. Thay vì tăng lương có thể giữ mức lương căn bản nhưng tăng tiền thưởng. Tìm cơ hội bên ngoài 1. Tìm kiếm những đồng minh chiến lược. Hợp tác có thể giúp tiết kiệm được rất nhiều. Hãy nghĩ đến việc chia sẻ không gian trong văn phòng dụng cụ văn phòng thậm chí hai doanh nghiệp chỉ có một nhân viên tiếp tân. 2. Đàm phán với nhà cung ứng về việc giảm chi phí. Trước hết là đề nghị giảm chi phí thuê văn phòng. Nếu hợp đồng thuê mượn kéo dài nhiều năm hãy đề nghị thuê trọn gói dài hạn nhưng mức phí phải thấp hơn. Nếu việc kinh doanh đòi hỏi phải chi trả .