TAILIEUCHUNG - Giáo trình Học Thư Pháp

Như một mạch ngầm, tồn tại lặng lẽ với thời gian - nghệ thuật thư pháp đã chảy vào đời sống văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới. Ngày nay, các nghệ nhân Việt Nam không chỉ thể hiện thư pháp bằng chữ Hán mà cả chữ Việt theo kí tự Latinh- một sự sáng tạo nhằm truyền tải những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc. | Giáo trình Học Thư Pháp - Biên Soạn Lê Hải Nguyễn Hòa -- Website LỜI NÓI ĐÀU Như một mạch ngầm tồn tại lặng lẽ với thời gian_nghệ thuật thư pháp đã chảy vào đời sống văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới. Ngày nay các nghệ nhân Việt Nam không chỉ thể hiện thư pháp bằng chữ Hán mà cả chữ Việt theo ký tự Latinh_một sự sáng tạo nhằm truyền tải những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc. Tuy chưa đạt đỉnh cao nghệ thuật nhưng nó hứa hẹn một sự đột phá mới trên con đường dài nghệ thuật đầy sáng tạo. Từ buổi thoái trào của thư pháp qua cảnh Ông đồ vẫn ngồi đấy Qua đường không ai hay trong thơ Vũ Đình Liên cho đến nay có thể nói nghệ thuật thư pháp Việt Nam đã cách tân và khởi sắc nó làm một cuộc đổi mới ngoạn mục. Thật ra sự cách tân là một quy luật phát triển nghệ thuật truyền thống. Cách tân làm phong phú truyền thống và thúc đẩy quá trình tiến hóa của nó làm giàu các hình thức thể loại phương tiện và thủ pháp biểu hiện. Thưpháp ban đầu trong từ nguyên hay trong bất kỳ quyển từ điển nào cũng đều giải nghĩa là phương pháp hoặc cách thức viết chữ Đây cũng là mấu chốt dẫn đến nhiều người khó tính không chấp nhân thư pháp chữ Việt với lập luận thư pháp chữ Việt không có phương pháp là những chữ viết xấu khó đọc muốn viết sao cũng được nên không thể gọi là thư pháp . Sự thật đây đó cũng có những chữ viết còn rất tùy tiện mang tính thị trường kém chất lượng gây phản cảm đối với người xem người đọc thư pháp. Thiết nghĩ đó cũng là quy luật vì đây là bộ môn mới phát triển đang trên đường định hình. Tuy nhiên ở những tác phẩm thư pháp có giá trị cũng như những nhà thư pháp lâu năm thì thư pháp chữ Việt có phương pháp hẳn hoi về cách cầm bút về bố cục về kết cấu hình thức. Dĩ nhiên những phương pháp này mang tính linh hoạt không quá nguyên tắc cứng rắn như thư pháp chữ Hán. Rõ nét nhất nhiều quyển sách viết dạy về thư pháp gần đây đã đề cập đến phương pháp viết chữ tuy mỗi tác giả có những phương cách riêng. Trong chiều hướng đó chúng tôi cố gắng biên soạn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN