TAILIEUCHUNG - CÁC PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Chính sách marketing cho một sản phẩm mới Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua, doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing có vị trí quan trọng trong sự thành công của phát triển sản phẩm lược marketing sản phẩm mới của doanh nghiệp được cấu thành từ các bộ phận trọng yếu sau đây: | Chiến lược Marketting CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI Chính sách marketing cho một sản phẩm mới Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing có vị trí quan trọng trong sự thành công của phát triển sản phẩm lược marketing sản phẩm mới của doanh nghiệp được cấu thành từ các bộ phận trọng yếu sau đây Miêu tả thị trường mục tiêu dự kiến định vị sản phẩm lượng bán thị phần và lợi nhuận trong những năm đầu bán sản phẩm. Quan điểm chung vầ phân phối hàng hoá và dự báo chi phí marketing cho năm đầu. Những mục tiêu tương lai về tiêu thụ doanh số lợi nhuận an toàn xã hội và nhân văn. Thế nào là marketing hỗn hợp Marketing Mix Tập hợp bốn biến số chính sản phẩm giá phân phối và hỗ trợ bán hàng cấu thành kế hoạch marketing của doanh nghiệp được gọi là marketing hỗn hợp marketing mix . Bốn yếu tố của marketing mix tác động tương hỗ quyết định về yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ba yếu tố còn lại. Page 1 of 11 Chiến lược Marketting BốN P CủA MARKETING MIX Sản phẩm Product Quản lý các yếu tố của sản phẩm bao gồm lập kế hoạch và phát triển đúng những mặt hàng dịch vụ mà công ty sẽ đưa ra thị trường. Giá Pricing Xác định đúng cơ sở giá cho các sản phẩm. Phân phối Placement Chọn lựa và quản lý các kênh thương mại để sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường mục tiêu đúng thời điểm và phát triển hệ thống logistic và vận chuyển sản phẩm. Xúc tiến bán hàng Promotion Giới thiệu và thuyết phục thị trường dùng sản phẩm của doanh nghiệp. Chính sách sản phẩm Chính sách về sản phẩm là nền tảng của chính sách marketing hỗn hợp được xác định dựa trên kế hoạch kinh doanh quy mô lớn hơn dành cho sản phẩm mới và chiến lược marketing tổng thể cho mọi sản phẩm đang có của doanh nghiệp. Khi xem xét chính sách sản phẩm doanh nghiệp cần quan tâm đến những vấn đề sau Quản lý chất lượng tổng hợp Page 2 of11 Chiến lược Marketting Việc nghiên cứu thị trường và khách hàng không chỉ trả lời câu hỏi