TAILIEUCHUNG - Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời suy thoái

Cuộc khủng hoảng về thanh khoản của một loạt ngân hàng Mỹ đã lan ra hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Tình hình khó khăn này kéo dài bao lâu sẽ tùy thuộc vào giải pháp của các chính phủ, các tổ chức tài chính cũng như doanh nghiệp! | Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời suy thoái Cuộc khủng hoảng về thanh khoản của một loạt ngân hàng Mỹ đã lan ra hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Tình hình khó khăn này kéo dài bao lâu sẽ tùy thuộc vào giải pháp của các chính phủ các tổ chức tài chính cũng như doanh nghiệp Chắc chắn đây là thời điểm của những thay đổi to lớn và những thay đổi lớn như thế thường mang đến cả mối nguy cơ lẫn cơ hội. Bài viết này giới thiệu tóm tắt những ý tưởng chính mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể xem xét áp dụng từ quyển sách Leadership in the era of economic uncertainty Lãnh đạo trong thời kỳ kinh tế bấp bênh của Ram Charan do McGraw-Hill xuất bản đầu năm 2009. Về quy mô hoạt động Trong giai đoạn này mục đích của doanh nghiệp không phải là phát triển mà là tồn tại. Trong tình hình nhu cầu giảm sút nghiêm trọng và rủi ro thanh khoản cao phần lớn các công ty trên thế giới đã phải chọn giải pháp thu hẹp quy mô. Khi cơ thể có tế bào ung thư thì việc cắt bỏ khối u để tránh di căn là việc phải làm dù đau đớn Để bảo vệ nguồn vốn không bị hao hụt do thua lỗ doanh nghiệp phải đánh giá lại thị trường tiêu thụ để ngưng hay thanh lý những dây chuyền sản xuất không còn phù hợp với đầu ra hoặc loại bỏ những kênh phân phối không hiệu quả. Việc thu hẹp quy mô cũng có thể bao gồm đơn giản hóa các quy trình và giảm các tầng lớp quản lý để cắt giảm chi phí. Tuy nhiên mọi sự tái cấu trúc phải bảo đảm giữ gìn được cốt lõi của doanh nghiệp. Việc cơ cấu lại tổ chức phải đảm bảo tổ chức sẽ uyển chuyển và nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi kinh tế phục hồi. Doanh nghiệp cần cơ cấu lại chiến lược kinh doanh tiếp thị cho phù hợp với cấu trúc mới cơ chế áp giá phải cực kỳ uyển chuyển với thị trường và phải không ngừng nỗ lực cắt giảm các chi phí. Các đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp phải đạt được mục tiêu ưu tiên cho việc giám sát quản lý một cách chặt chẽ giữa các bộ phận bảo đảm cho quá trình được thông suốt và cảnh báo kịp thời. Về tài chính doanh nghiệp Hơn lúc nào hết