TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 88

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 88', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | để có thể Update chương trình không. Bạn nhập thông tin và nhấn next để tiếp tục. Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhìn thấy màn hình yêu cầu bạn chọn cách thức bạn kết nối Internet Qua Dial-up DSL. Bạn sử dụng mạng như thế nào . Mạng gia đình hay mạng công ty . Bạn chọn câu trả lời phù hợp và nhấn Finish để kết thúc. Sau khi nhấn Finish bạn sẽ nhận được một màn hình dùng để cấu hình cho tường lửa như sau Tại đây bạn có thể nhấn Next để tự cấu hình hoặc nhấn Finish để sử dụng cấu hình mặc định của nhà sản xuất. Sau khi cấu hình xong. Xuất hiện hộp thoại yêu cầu bạn khởi động lại để hoàn tất việc cài đặt. Sau khi khởi động lại sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu bạn chọn mức bảo mật cho mạng và chọn tên mạng. b. Cấu hình