TAILIEUCHUNG - TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC SỐ THÁNG 2 NĂM 2009

Báo Nhân Dân số 5409 ra ngày 3/2/1969, đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng đã đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh: , nhan đề “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 40 năm đã qua kể từ ngày tác phẩm ra đời, cũng là gần 40 năm Bác Hồ đi xa, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến những bước quan trọng, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng đất nước. | Quyền hạn và chức năng của Ban Phòng chống trung ương bao gồm: giám sát toàn bộ việc thực hiện chức năng của đơn vị cảnh sát đặc biệt Delhi để điều tra theo Luật Chống tham nhũng năm 1988 hoặc vi phạm đạo đức công chức và hướng dẫn đơn vị Cảnh sát đặc biệt Delhi thực hiện sa thải; xem xét tiến trình điều tra của đơn vị cảnh sát đặc biệt Delhi có sự vi phạm nào theo qui định của Luật Chống tham nhũng; tiến hành thẩm tra, tìm lý do thẩm tra hay điều tra các hoạt động quản lý kinh doanh mà công chức thực hiện trong bất kỳ tổ chức nào có sự quản lý của Chính phủ Ấn Độ, có dấu hiệu hoặc bị nghi ngờ là tham nhũng hay sử dụng sai mục đích; đề nghị độc lập và tư vấn không thiên vị đối với việc kỷ luật và quyền hạn trong các trường hợp kỷ luật liên quan đến khía cạnh phòng chống tham nhũng ở tất cả các cấp độ và giai đoạn như điều tra, thẩm tra, thỉnh cầu, xem ; tiến hành kiểm tra và giám sát việc phòng chống tham nhũng ở các bộ, ngành của Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức khác nằm dưới sự điều hành của chính quyền liên bang; chủ tọa Ban lựa chọn giám đốc, giám đốc bắt buộc và các quan chức lãnh đạo khác và tìm lý do thẩm tra những đơn thư khiếu nại tố cáo và khuyến nghị những biện pháp phù hợp.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    15    0    25-01-2021
1    15    0    25-01-2021