TAILIEUCHUNG - Lãnh đạo trong thời khủng hoảng

Vấn đề vĩ mô nhất trong kinh doanh là môi trường thay đổi còn công ty thì không. Nếu công ty không thích ứng kịp thời với thay đổi của môi trường kinh doanh, sẽ bị đối thủ lấn lướt, buộc sáp nhập hoặc ngừng kinh doanh. | Lãnh đạo trong thời khủng hoảng Vấn đề vĩ mô nhất trong kinh doanh là môi trường thay đổi còn công ty thì không. Nếu công ty không thích ứng kịp thời với thay đổi của môi trường kinh doanh sẽ bị đối thủ lấn lướt buộc sáp nhập hoặc ngừng kinh doanh. Đây cũng là thực tế dành cho các nhân viên. Nếu nhân viên không thay đổi và thích nghi thì giá trị của họ trong công ty sẽ ngày càng bị lu mờ. Nếu giá trị của một nhân viên xuống thấp hơn tổng chi phí mà công ty bỏ ra cho anh ta thì cấp bậc nghề nghiệp của anh ta sẽ thay đổi. Các công ty lớn và các ông chủ lớn liên tục đào tạo giảng dạy nâng cao và phát triển các nhân viên của mình. Bạn cần phải giữ lại một số người để đương đầu với những thách thức mới. Bạn phải giữ họ để có thể làm được nhiều việc hơn nữa để thực hiện công việc tốt hơn để hậu thuẫn cho bạn và để kế nhiệm bạn. Nếu bạn không thể giữ lại thì hãy sa thải họ. Nếu một nhân viên không có khả năng hoặc không tạo ra lợi nhuận xứng đáng với những gì mà bạn đã đầu tư thì tốt nhất là anh ta cần phải đi ra. Ông chủ vĩ đại có ba phương thức lựa chọn nhân viên giữ lại sa thải hoặc không làm gì và ngồi nhìn sự tầm thường trở thành tiêu chuẩn hay những người thiếu trình độ gây ảnh hưởng xấu tới công ty. Nếu những người bạn quan sát không hỗ trợ được gì cho công ty thì họ cũng không giúp được gì cho bạn. Nếu bạn quan sát và thấy một nhân viên đang làm tổn hại công ty thì theo một cách nào đó anh ta cũng đang làm tổn hại đến bạn. Có một số lý do dù chính đáng hay không khiến ông chủ không thể giữ lại một nhân viên. Nếu vậy hãy để nhân viên đó tự ra đi nếu không ông chủ cần phải trực tiếp sa thải anh ta. Nếu bạn tuyển hay được thừa hưởng những người tài năng và bạn đã giữ được họ lại thì đừng bao giờ để họ ra đi. Ông chủ mới không nhất thiết phải xóa sạch các chính sách cũ. Những ông chủ có thành tích cao thường được thuê bổ nhiệm hay phân công phụ trách một lĩnh vực trong cơ cấu tổ chức. Họ được khích lệ hãy xới tung mọi thứ lên đưa chúng vào nề nếp đưa nhân viên ra khỏi