TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 87

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 87', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | thử thay n các số to xem VD 777777 chẳng hạn biêt đâu lại đc Chúc mừng bạn đến đây là bạn có thể sử dụng GS 1 cách ngon lành Có lẽ mọi người ai cũng muốn test soft nhưng không hài lòng phải có cách xóa chứ đúng không giờ hãy xem đây 0 Click the START button and select Run. Type in regedit in the command box. When the regedit window appears expand the HKEY LOCAL MACHINE by clicking on the plus sign to its right. Now Click on the plus next to SOFTWARE then MICROSOFT then WINDOWS then CURRENT VERSION and finally UNINSTALL When you expand the Uninstall folder you ll see all the programs currently installed such as the uninstall Media Player 11 or Media Player or wmpll etc. Click on the folder you want to uninstall in the box on the right you will see two strings DisplayName and UninstallString. Double click UninstallString and a box will appear with the uninstall string highlighted. Right click on the highlighted entry and select COPY. Close the Regedit window. Select the START button and click RUN. Right click inside the command box and paste the uninstall string and click OK to uninstall Media Player 11 beta. Restart your PC Now don t click on the icon Windows Media Player if you have wmp10 9 or any other version setup file double click on it let it do the rest No Windows Genuine Validation is required in this setup - If you don t have wmp10 setup you can download it from here Code __ http download 1 2 A Php http chọn chọn các bản noinstall MySQL http downloads chọn Apache http dist httpd binaries win32 chọn -win32-x86-no_s Cài đặt Apache Chọn file cài đặt Apache và tiến hành cài đặt bình thường như cài phần mềm khác. Khi cài có hỏi network domain server name và email bạn cứ gõ đại ở đây mình nhập lần .