TAILIEUCHUNG - Kết quả test nhanh HIV và HBsAg trên người bệnh xét nghiệm máu tại bệnh viện mắt TW

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định tỷ lệ dương tính với test nhanh HIV và HBsAg trong số người bệnh (NB) làm xét nghiệm máu tại Bệnh viện Mắt Trung ương; mô tả một số đặc điểm NB dương tính với test nhanh HIV và HBsAg. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, NB đã được tư vấn, đồng ý và được chỉ định làm xét nghiệm test nhanh HIV và HBsAg, có kết quả lưu trên phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm của Bệnh viện. | N G nghiên cứu khoa học I UD H I VN KẾT QUẢ TEST NHANH HIV VÀ HBsAg TRÊN NGƯỜI BỆNH XÉT NGHIỆM MÁU TẠI BỆNH VIỆN MẮT TW Trần Văn Thành, Đỗ Thế Hoành, Cao Vũ Thư* TÓM TẮT Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ dương tính với test nhanh HIV và HBsAg trong số người bệnh (NB) làm xét nghiệm máu tại Bệnh viện Mắt Trung ương. 2. Mô tả một số đặc điểm NB dương tính với test nhanh HIV và HBsAg. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, NB đã được tư vấn, đồng ý và được chỉ định làm xét nghiệm test nhanh HIV và HBsAg, có kết quả lưu trên phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm của Bệnh viện. Kết quả: Tỷ lệ NB dương tính với test nhanh HIV là 0,14%, tỷ lệ NB dương tính với test nhanh HBsAg là 5,96%. Tỷ lệ dương tính với test nhanh HIV gặp nhiều hơn ở lứa tuổi 16-55 tuổi, ít gặp ở trẻ em. Tỷ lệ này gặp nhiều hơn ở nam giới, chủ yếu trên NB có chẩn đoán viêm, loét giác mạc. Tỷ lệ dương tính với test nhanh HBsAg gặp nhiều hơn ở nam giới và trên NB có chẩn đoán chấn thương, tật khúc xạ, glôcôm. Kết luận: - Tỷ lệ NB dương tính với test nhanh HBsAg là 5,96%, với test nhanh HIV là 0,14%. - Tỷ lệ dương tính với test nhanh HBsAg cao hơn ở độ tuổi 16 - 40, ít gặp hơn ở độ tuổi ≤15. Tỷ lệ này ở nam giới là 6,4% còn ở nữ giới là 5,56%, ít gặp hơn ở khoa Mắt trẻ em, gặp nhiều hơn tại tất cả các khoa phòng còn lại. - Tỷ lệ dương tính test nhanh HIV cao hơn ở độ tuổi 16 - 40 và 41 - 55, ít gặp hơn ở độ tuổi ≤15 và không gặp trường hợp nào ở độ tuổi >55. Tỷ lệ này ở nam giới là 0,23% và ở nữ giới là 0,06%, gặp tại hầu hết các khoa lâm sàng. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, Hepatitis B Virus (HBV) và Human Immunodeficiency Virus (HIV)[2] là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của ngành y tế. Ở các cơ sở y tế, hàng năm luôn có báo cáo thống kê tỷ lệ nhiễm virus HBV và HIV để có các biện pháp phòng tránh kịp thời, ngăn ngừa sự lây nhiễm của virus. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, mỗi ngày có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.