TAILIEUCHUNG - Nhận thức về rửa tay của người chăm sóc bệnh trước và sau tư vấn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bài viết trình bày đánh giá nhận thức, thực hành của người chăm sóc về vệ sinh tay sau tư vấn. Gia đình bệnh nhi là thành viên của đội chăm sóc, góp phần tích cực trong điều trị, chăm sóc và cải thiện kết quả khi trẻ nằm viện. | Nhận thức về rửa tay của người chăm sóc bệnh trước và sau tư vấn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 4 * 2018 NHẬN THỨC VỀ RỬA TAY CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH TRƯỚC VÀ SAU TƯ VẤN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 Nguyễn Thị Kim Liên* TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá nhận thức, thực hành của người chăm sóc về vệ sinh tay sau tư vấn. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp: đánh giá trước & sau tư vấn. Kết quả: Sau khi được tư vấn, tỉ lệ nhận thức về khái niệm nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) tăng từ 64,2%, lên 90%, (pY Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 4 * 2018 Nghiên cứu Y học ĐẶT VẤN ĐỀ thức của việc rửa tay của người chăm sóc trong bệnh viện(2,3,9,10). Ở Việt Nam, chưa thấy có tài liệu Với sự xuất hiện của một số bệnh gây ra bởi nào ghi nhận có nghiên cứu về vấn đề này, cho các vi sinh vật kháng thuốc và những tác nhân gây bệnh mới, nhiễm khuẩn bệnh viện vẫn còn nên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm là vấn đề quan trọng và nan giải ngay ở các nước đánh giá về nhận thức của người chăm sóc NB tiên tiến, với tỉ lệ nhiễm khuẩn chung khá cao 7 - về vệ sinh tay trước và sau khi được tư vấn, vì 10%. Thống kê cho thấy tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với viện vào khoảng 5 - 10% ở các nước đã phát triển những mục tiêu sau: đanh giá sự thay đổi nhận và lên đến 15 - 20% ở các nước đang phát triển. 5 thức và thực hành của người chăm sóc về rửa tay - 10% nhiễm khuẩn bệnh viện gây thành các vụ trước và sau khi được tư vấn. dịch trong bệnh viện. Nhiễm khuẩn bệnh viện ĐỐITƯỢNG-PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU kéo dài thời gian nằm viện trung bình từ 7 - 15 ngày và làm gia tăng sử dụng kháng sinh cũng Đối tượng nghiên cứu như kháng kháng sinh. Thân nhân chăm sóc người bệnh tại các Việc lây truyền nhiễm khuẩn gây ra bệnh phòng bệnh cấp cứu tại BV Nhi Đồng 2 hầu hết là qua trung gian bàn tay. Do đó, một Phương pháp nghiên cứu trong những khuyến cáo nhằm giảm tỉ lệ nhiễm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.