TAILIEUCHUNG - Quá Trình Và Thiết Bị Truyền Nhiệt 2

. | Chương 7 Bốc HƠI - NGƯNG TỤ . BỐC HƠI Khái niệm Bôc hơi là quá trình chuyển trạng thái của môi chất từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi. Tuỳ theo trạng thái bay hơi ta có Bay hơi trên bề mặt dung dịch Quá trình xảy ra khi nhiệt độ của dung dịch thấp hơn nhiệt độ sôi ấp suâ t hơi của dung môi trên bề mặt dung dịch lởn hơn áp suất riêng phần của nó ở khoảng trống trên mặt thoáng của dụng dịch nhưng nhỏ hơn áp suất chung Trạng thái bay hơi có thể xảy ra ở các nhiệt độ khác nhau nhiệt độ càng tăng thì tốc độ bay hơi càng lớn Bay hơi ở trạng thái sôi xảy ra ở trong dung dịch Quá ứình này xảy ra khi áp suất hơi của dung môi bằng áp suâ t chung trên mặt thoáng. Quá trình này được gọi là bốc hơi. Quá trình bốc hơi được tiến hành theo một trong hai cách sau Đun nóng dung dịch. Ví dụ như Quá trình bốc hơi của dung dịch nước mía trong các nồi cô đặc của công nghệ sẩn xuất đường. Giảm áp suất để hạ thấp nhiệt độ sôi để quá trình bay hơi xảy ra dễ dàng. Ví dụ quá ưình bay hơi của môi chát lạnh trong thiết bị bay hơi của hệ thống lạnh. Bản chất vật lý của quá trình bốc hơi được giải thích theo thuyết động học phân tử như sau những phân tử chất lỏng nhm gần bề mặt đốt nóng và có tốc độ lớn ỗ thời điểm đã cho bay lên khoảng không gian trên chất lỏng thoát khỏi sức hút cùa các phân tử còn lại và trở nên tự do. Mỗi phân tử bay hơi khắc phục được lực liên kết của chất lỏng và ưở lực áp suất bên ngoài khi đã tiêu phí một lượng nhiệt năng nào đó từ ngoài cho vào. Lượng nhiệt tiêu hao ở nhiệt độ đã cho để làm bay hơi một đơn vị khôi lượng chất lỏng gọi là ẩn nhiệt hoá hơi. Khi nhiệt độ tăng ẩn nhiệt hoá hơi giảm ở nhiệt độ tới hạn thì ẩn nhiệt hoá hơi bằng không. Lưu ý rằng trạng thái sôi chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định gọi là nhiệt độ sôi ứng áp suất nhất định và nồng độ của dung môi đã cho. Nhiệt độ sôi của dung dịch phụ thuộc vào tính chất của dung môi và chất tan. Nhiệt độ sôi của dung dịch luôn lớn hơn nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất ở cùng áp suất khi nồng độ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.