TAILIEUCHUNG - Quá Trình Và Thiết Bị Truyền Nhiệt 1

. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. Hồ CHÍ MINH Íễễuí. KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG LÝ NGỌC MINH QUÁ TRÌNH VÀ THIÉT BỊ TRUYỀN NHIỆT ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT LÝ NGỌC MINH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT LỜI NÓI ĐẦU Truyền nhiệt là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình các dạng và các quy luật trao đổi nhiệt giữa các vật có nhiệt độ khác nhau. Truyền nhiệt không chỉ giải thích nguyên nhân của các quá trình mà còn dự đoán mức độ ưao đổi nhiệt giữa các vật và môi trường. Dựa vào các quy luật trao đổi nhiệt chúng ta có thể xác định quy luật phân bố nhiệt độ và giá trị của dòng nhiệt là nhiệt lượng truyền đi qua một diện tích trong một thời gian từ đó xấc định dạng kết cấu và kích thước thiết bị trao đổì nhiệt cũng như tăng cường hay hạn chế sự trao đổi nhiệt giữa các vật tùy theo yêu cầu. Ngoài các thiết bị truyền nhiệt trong sản xuâ t và đời sô ng ta còn gặp ứng dụng rộng rãi của quá trình và thiết bị lạnh là kỹ thuật trao đổi nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao nhờ tác động của cơ nhiệt điện từ bên ngoài. Do giới hạn của thời lượng môn học quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong phạm vi đào tạo kỹ sư các ngành không chuyên về nhiệt việc giới thiệu cả hai phần nhiệt - lạnh trong cùng một giáo trình để thuận tiện trong học tập và nghiên cứu là cần thiết. Giáo ưình được biên soạn theo hướng cơ bản hiện đại và ứng dụng trên cơ sở bài giảng môn học Quá ưình và thiết bị truyền nhiệt đã được tác giả sử dụng để giảng dạy nhiều năm tại khoa công nghệ Hóa học và Môi trường khoa công nghệ Thực phẩm và Sinh học của trường Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh và một số trường ĐH khác như ĐH mở -bán công Tp Hồ Chí Minh ĐH Tôn Đức Thắng ĐH Hồng Bàng ĐH kỹ thuật - công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. và một số tài liệu tham khảo trong và ngoài nước cùng vđi kinh nghiệm công tác nhiều năm trong lĩnh vực cồng nghệ Nhiệt - Lạnh của tác giả. Nhân đây tác giả gửi lời cảm ơn sâu sắc tới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.