TAILIEUCHUNG - Đàm phán lương

Tham khảo tài liệu 'đàm phán lương', kỹ năng mềm, kỹ năng đàm phán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đàm phán lương - Trong quá trình đàm phán lương nói hay không nói hai từ có thể làm bạn mất hay được hàng trăm nghìn USD. Vì vậy ngay khi nhà tuyển dụng đưa ra mức lương đầu tiên trong đàm phán đừng vội đưa ra hai từ OK . Ngoài việc cân nhắc tính toán giá trị đích thực của mình bạn phải biết nghệ thuật lưỡng lự để hướng tới mức lương cao hơn từ ông chủ. tháng bạn có làm không Trong quá trình đàm phán lương nói hay không nói hai từ có thể làm bạn mất hay được hàng trăm nghìn USD. Vì vậy ngay khi nhà tuyển dụng đưa ra mức lương đầu tiên trong đàm phán đừng vội đưa ra hai từ OK . Ngoài việc cân nhắc tính toán giá trị đích thực của mình bạn phải biết nghệ thuật lưỡng lự để hướng tới mức lương cao hơn từ ông chủ. Ngập ngừng - chiến lược căn bản trong đàm phán Đàm phán lương là một kỹ năng quan trọng mà không phải ai cũng có được. Chính vì vậy Jack Chapman tác giả quyển Đàm phán lương Làm thế nào có được USD trong một phút đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho các ứng viên. Theo đó các ứng viên cần phải tính toán mức độ công việc có tương ứng với tiền lương hay không trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong giao tiếp ngập ngừng thường không được đánh giá tốt. Tuy nhiên trong đàm phán lương ngập ngừng lại là một chiến lược phát huy tác dụng . Vì vậy nếu nhà tuyển dụng đưa ra mức lương tháng một ứng viên thông minh sẽ biết cân nhắc con số này và tỏ vẻ lưỡng lự như đang cân nhắc kỹ lưỡng. Trong tình huống này nhà tuyển dụng rất có thể chờ đợi câu trả lời của bạn hoặc hỏi bạn nghĩ gì về mức lương này. Trước thái độ ngập ngừng của bạn họ có thể đưa ra một mức lương cao hơn nữa tất nhiên với điều kiện họ phải thấy bạn xứng đáng với mức lương cao này. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự ngập ngừng trong tình huống này cho nhà tuyển dụng thấy bạn không hề bị ngợp trước mức lương mà ông ta đưa ra. Đây cũng là khoảng thời gian bạn nên tận dụng để cân nhắc sự tương quan giữa năng lực và mức lương mà họ đưa ra cho bạn. Nếu bạn đang làm rất tốt công

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    43    0    03-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.