TAILIEUCHUNG - Ebook Hỏi đáp về thức ăn lợn – Trâu bò: Phần 1

(BQ) Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần giúp các hộ nông dân chăn nuôi lợn và trâu bò ở các trang trại vừa và nhỏ, cũng như chăn nuôi hộ gia đình có những hiểu biết về dinh dưỡng và thức ăn cho gia súc; đồng thời giải đáp những thắc mắc của bà con xung quanh vấn đề này. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách. | KS. NGUYÊN VĂN TRÍ Ikl i KIWA KO 1 non O J________________ ____________klA-1 rtVJxti Iiu nni KS. NGUYỄN VĂN TRÍ HỎI ĐÁP vế THỨC ĂN TRÂU BÒ LỢN NHÀ XUẤT BÀN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI í Seek ĩịược Íồng ký L cxn quyền sô 1935 200ố 2TỠ do CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT Bộ VĂN HOÁ - THÔNG TIN cấp ngày 14 9 20ÒỐ. slghiồm cấm mọi sao chóp in ấn dutẶỈ mọi hình thúc khi chua được sự dồng ý cue tóc .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.