TAILIEUCHUNG - Môi trường hợp lấy đa dị vật trong và dưới biểu mô giác mạc bằng microkeratome

Nội dung bài viết giới thiệu một trường hợp đa dị vật giác mạc sâu được xử trí bằng phương pháp cắt phiến giác mạc nông (Superficial keratectome) sử dụng microkeratome. Thị lực của bệnh nhân (BN) cải thiện rất tốt, 5 tháng sau phẫu thuật thị lực có chỉnh kính là 9/10, thật sự mang lại hài lòng cho người bệnh. Lấy đa dị vật giác mạc sâu nằm trong biểu mô và phần trên của nhu mô giác mạc là một thách thức lớn đối với các nhà nhãn khoa cũng như đối với sự phục hồi chức năng thị lực cho người bệnh. Đa dị vật giác mạc sâu hiếm gặp ở các nước có nền phát triển cao và trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến như ở châu Âu, châu Mỹ. | DIEÃN ÑAØ N Moät tröôøng hôïp laáy ña dò vaät trong vaø döôùi bieåu moâ giaùc maïc baèng microkeratome Vũ Anh Lê*, Trần Hải Yến* Phạm Thị Thủy Tiên*, Đặng Hồng Sơn* TÓM TẮT Giới thiệu một trường hợp đa dị vật giác mạc sâu được xử trí bằng phương pháp cắt phiến giác mạc nông (Superficial keratectome) sử dụng microkeratome. Thị lực của bệnh nhân (BN) cải thiện rất tốt, 5 tháng sau phẫu thuật thị lực có chỉnh kính là 9/10, thật sự mang lại hài lòng cho người bệnh. I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Lấy đa dị vật giác mạc sâu nằm trong biểu mô và phần trên của nhu mô giác mạc là một thách thức lớn đối với các nhà nhãn khoa cũng như đối với sự phục hồi chức năng thị lực cho người bệnh. Đa dị vật giác mạc sâu hiếm gặp ở các nước có nền kinh tế phát triển cao và trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến như ở châu Âu, châu Mỹ. Ngược lại ở Việt Nam, di chứng sau chiến tranh do các loại trái nổ còn sót lại, nên dị vật giác mạc sâu thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong đời sống lao động sinh hoạt hàng ngày như trái nổ ghim nhiều mảnh dị vật kim loại li ti hoặc nổ lốp xe hơi cuốn theo bụi cát, đá ghim vào giác mạc Thường đa dị vật bẩn và đi kèm theo bỏng giác mạc vì sức nóng của trái nổ. Thông thường bệnh nhân đến nhập viện trong tình trạng thị lực giảm sút trầm trọng. Từ trước đến nay người ta sử dụng các phương pháp lấy dị vật như sử dụng kim tiêm khêu dị vật ra, dùng dụng cụ đánh bóng vòng rỉ sét, nam châm điện hút dị vật Các phương pháp này có hiệu quả đối với dị vật đơn giản, nông trên biểu mô hoặc không quá nhiều dị vật trên giác mạc. Đối với đa dị vật li ti ghim sâu dưới biểu mô và phần trước nhu mô trên diện rộng, các phương pháp lấy dị vật thông thường ít hiệu quả do số lượng nhiều, không lấy hết, thủ thuật xâm lấn, làm tổn thương giác mạc nặng nề. Vì vậy, cần tìm một kỹ thuật mới, sao cho dị vật được lấy đi một cách tối đa nhưng ít gây tổn thương giác mạc nhất. Chúng tôi đã tìm hiểu để ứng dụng phương pháp cắt phiến giác mạc nông (Superficial keratectome) bằng microkeratome thay vì lấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.