TAILIEUCHUNG - Ebook Người bệnh đái tháo đường cần biết - NXB Y Học: Phần 1

Xuất phát từ yêu cầu của người bệnh đái tháo đường, với mong muốn phổ biến kiến thức thông thường cho người bệnh, tác giả đã biên soạn cuốn sách "Người bệnh đái tháo đường cần biết". Phần 1 của cuốn sách trình bày các nội dung về tình hình mắc bệnh đái tháo đường ở thế giới và ở Việt Nam, các thể đái tháo đường (typ ĐTĐ) và quan niệm của người thầy thuốc, biến chứng của bệnh đái tháo đường và cách phòng chống, những điều người ĐTĐ cần biết về chế độ ăn uống, chế độ luyện tập,. . | . TẠ VĂN BÌNH . TẠ VĂN BỈNH NGUỮI BỆNH SÁI THÁO BUỜNG CẨN BIẾT (T ái bản lẩn th ứ ba có sửa chữa và b ổ sung) NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2007 LỜI NÓI ĐẦU “Đái tháo đường (ĐTĐ) là gánh nặng cho nền kinh tế, xã hội toàn th ế giới vào th ế kỷ 21”. “Bệnh lý của th ế kỷ 21 là bệnh lý của các bệnh nội tiết và chuyển hoá, trong đó nổi bật vai trò trọng tâm của bệnh đái tháo đường”. “Dự báo tỷ lệ bệnh đái tháo đường sẽ tăng nhanh trong vòng 10 - 20 năm tới, ở các nước phát triển tỷ lệ này là 42%, còn các nước đang phát triển tỷ lệ bệnh sẽ tăng tới 170%”. Trên đây là những nhận xét của các chuyên gia y tế hàng đầu th ế giới về tình hình bệnh tậ t của th ế kỷ 21. Việt Nam là một nước đang phát triển nằm trong khu vực Tây Thái Bình Dương, khu vực đang có những thay đổi lớn không chỉ về kinh tế mà cả về các lĩnh vực môi trường, hình thái bệnh tậ t . cùng với các bệnh không lây nhiễm khác, bệnh ĐTĐ đang p h át triển với tốc độc nhanh. Kết quả điều tra năm 2001 cho thấy: tỷ lệ ĐTĐ ở 4 thành phiD lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nang, TP. Hồ Chí Minh) trong lứa tuổi 30 - 64 là 4,1%: đến điều tra toàn quốc năm 2002 ở cùng đối tượng, tỷ lệ ĐTĐ toàn quốc là 2,7%. Trong đó ở thành phố và khu công nghiệp là 4,4%, đồng bằng - 2,7%, trung du - 2,2% và miền núi - 2 , 1 % . Cũng giông như các nước đang phát triển, người mắc bệnh ĐTĐ ở Việt Nam được p h át hiện muộn, những trường hợp phải vào nằm viện thường kèm theo các biên chứng nặng nề, đây là nguyên nhân làm cho chi phí chữa bệnh tăng cao. Bệnh ĐTĐ đã, đang và sẽ là gánh nặng không chỉ cho mỗi cá 3 nhân, gia đình người bệnh, mà còn cho nền kinh tế xã hội của chúng ta trước m ắt cũng như lâu dài. Cùng với những tiến bộ của khoa học, hiểu biết về bệnh ĐTĐ cũng ngày càng phong phú, ngày nay khả năng phòng chông bệnh ĐTĐ đã là một thực tế với những cơ sở khoa học vững chắc và đã được chứng minh thực tế. Đứng trước một thực tế là tỷ lệ bệnh đái tháo đường đang gia tăng một cách nhanh chóng ở Việt Nam, ngày 17 tháng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.