TAILIEUCHUNG - Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam dưới ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô

Thông qua phân tích thực trạng và kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu này chỉ ra mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn 2007-2012 cũng như chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của thị trường chứng khoán VN và nguyên nhân của nó. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề ra các giải pháp để phát triển ổn định thị trường chứng khoán VN. | Hướng Tới Hồi Phục TTCKVN Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam dưới ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô PGS. TS. BÙI KIM YẾN Trường Đại Học Kinh Tế ThS. NGUYỄN THÁI SƠN T Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN hông qua phân tích thực trạng và kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu này chỉ ra mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn 2007-2012 cũng như chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của thị trường chứng khoán VN và nguyên nhân của nó. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề ra các giải pháp để phát triển ổn định thị trường chứng khoán VN. Từ khóa : Thị trường chứng khoán (TTCK) , chỉ số giá chứng khoán, chỉ số VNIndex, chỉ số giá tiêu dùng CPI . 1. Giới thiệu Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, TTCK VN đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì TTCK VN đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do sự biến động bất thường của thị trường trong thời gian gần đây. Ngoài một số nguyên nhân như khủng hoảng tài chính thế giới , tâm lý bầy đàn của nhà đầu tư, giao dịch với thông tin nội gián, thì những bất ổn trong kinh tế vĩ mô VN đã có tác động và gây ra sự biến động thăng trầm của TTCK non trẻ nước ta. Vì vậy, việc phân tích và đánh giá thực trạng để tìm ra giải pháp phát triển ổn định TTCK để tăng hiệu quả thu hút nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế là rất cần thiết. Nghiên cứu này đã hệ thống lại cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây về các nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đếnTTCK. Thông qua phân tích thực trạng và kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu đã chỉ ra mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến TTCK VN trong giai đoạn 2007-2012 cũng như chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của TTCK VN và nguyên nhân của nó. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề ra các giải pháp để phát triển ổn định TTCK VN. 2. Cơ sở lý thuyết - Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.