TAILIEUCHUNG - Động đất Mường Ẳng (M=3,9) ngày 08/01/2018 và động đất Điện Biên Đông (M=4,3) ngày 09/01/2018

Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả trình bày một số kết quả khảo sát động đất Mường Ẳng, động đất Điện Biên Đông tháng 01/2018 và đặc điểm kiến tạo địa chấn khu vực chấn tâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Động đất Mường Ẳng xảy ra vào hồi 03 giờ 14 phút 19 giây (giờ địa phương) ngày 08/01/2018: Vị trí chấn tâm 21,44529N - 103,27771E; cấp độ mạnh 3,9; độ sâu chấn tiêu 6 km. Động đất Điện Biên Đông xảy ra vào hồi 06 giờ 21 phút 21 giây (giờ địa phương) ngày 09/01/2018. | Khoa học Tự nhiên Động đất Mường Ẳng (M=3,9) ngày 08/01/2018 và động đất Điện Biên Đông (M=4,3) ngày 09/01/2018 Lê Văn Dũng1, Cao Đình Triều2*, Đinh Quốc Văn1, Cao Đình Trọng1, Nguyễn Đắc Cường1 1 Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Viện Địa vật lý Ứng dụng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 2 Ngày nhận bài 6/6/2018; ngày chuyển phản biện 11/6/2018; ngày nhận phản biện 6/7/2018; ngày chấp nhận đăng 16/7/2018 Tóm tắt: Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả trình bày một số kết quả khảo sát động đất Mường Ẳng, động đất Điện Biên Đông tháng 01/2018 và đặc điểm kiến tạo địa chấn khu vực chấn tâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: - Động đất Mường Ẳng xảy ra vào hồi 03 giờ 14 phút 19 giây (giờ địa phương) ngày 08/01/2018: vị trí chấn tâm 21,44529N - 103,27771E; cấp độ mạnh 3,9; độ sâu chấn tiêu 6 km. - Động đất Điện Biên Đông xảy ra vào hồi 06 giờ 21 phút 21 giây (giờ địa phương) ngày 09/01/2018: vị trí chấn tâm 21,35497N - 103,23917E; cấp độ mạnh 4,3; độ sâu chấn tiêu 10 km. - Đứt gãy Mường Ẳng, nơi phát sinh hai động đất có: độ sâu xuyên cắt 25 km; cắm về phía đông một góc 70-800; thuận, trượt bằng trái. - Động đất cực đại có cấp độ mạnh xấp xỉ 7,0 có nguy cơ xảy ra tại khu vực nam, tây nam huyện Điện Biên Đông. Các khu vực còn lại của huyện Điện Biên Đông và toàn bộ huyện Mường Ẳng có Mmax≤6,3. Từ khóa: động đất, động đất cực đại (Mmax), huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ẳng, ngày 08/01/2018, ngày 09/01/2018. Chỉ số phân loại: Mở đầu Theo thông tin ban đầu của Viện Vật lý Địa cầu thì trong hai ngày: 08 và 09/01/2018 đã xảy ra liên tiếp hai động đất cấp độ mạnh (M) trên dưới 4,0 tại khu vực huyện Mường Ẳng và huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên: - Vào hồi 20 giờ 14 phút 19 giây (giờ GMT), tức 03 giờ 14 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 08/01/2018 một động đất có cấp độ mạnh 3,9 xảy ra tại huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên. - Vào hồi 23 giờ 21 phút 21 giây (giờ GMT), tức 06 giờ 21 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 09/01/2018 trận động đất có cấp độ mạnh 4,3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.