TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Lý Nhân Tông

Tham khảo Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Lý Nhân Tông để các em làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức căn bản trong chương trình học. Tham gia giải đề thi để ôn tập và chuẩn bị kiến thức và kỹ năng thật tốt cho kì thi học kì sắp diễn ra nhé! | Đề thi KSCL lần 1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Lý Nhân Tông SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG U NĂM HỌC: 2019 - 2020 MÔN: TOÁN 12 (40 câu trắc nghiệm) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 269 (Học sinh không được sử dụng tài liệu) Họ và tên học sinh: . SBD: . Câu 1: Cho đồ thị của một hàm số như hình vẽ. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào sau đây? x −1 2x − 2 1− x 2x − 2 A. y = . B. y = C. y = D. y = . x +1 x +1 . 1+ x . x Câu 2: Cho hàm số = y x 3 − 3x. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −1;1) . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞; + ∞ ) . C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞; −1) và nghịch biến trên khoảng (1; + ∞ ) . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; −1) và đồng biến trên khoảng (1; + ∞ ) . π 3π Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số =y 2 x + sin 2 x trên đoạn − ; là 4 2 π π A. π . B. 3π . C. −1 − D. 1 + 2. 2. Câu 4: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh? A. 30. B. 28. C. 40. D. 24. 3 2 Câu 5: Cho lăng trụ đứng ABCA′B′C ′ có diện tích đáy bằng a . Biết cạnh bên của lăng trụ bằng 2 2a 3 . Thể tích khối lăng trụ là : a3 A. 3a 3 . B. C. 2a 3 3 . D. 6a 3 . 3 . Câu 6: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới -1 O 1 2 3 -2 -4 A. y = − x 3 + 3 x 2 − 4 . B. y = x3 − 3 x + 1 . C. y =− x3 + 3x + 1 . D. y = x 4 − x 2 − 4 . 2x − 1 Câu 7: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = . x2 +1 A. 2 . B. 3 . C. 0 . D. 1 . Trang 1/5 - Mã đề thi 269 Câu 8: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số nào dưới đây. A. y = x 4 − x 2 − 3 . B. y =x 4 − 2x 2 − 3 . C. y =− x 4 − 2x 2 − 3 . D. y =x 4 + 2x 2 − 3 . trên [1;3] 1 Câu 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y= x − x A. 28 . B. 0 . C. 2 . D. 9 . Câu 10: Khoảng đồng biến của hàm số y =− x3

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.