TAILIEUCHUNG - Giáo trình Hệ thống học thực vật: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Hệ thống học thực vật" cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản, những quan niệm hiện nay, những quy tắc và các phương pháp nghiên cứu hệ thống thực vật học; giới nấm. nội dung chi tiết. | NGUYỀN NGHĨA THÌN ĐẶNG THỊ SY HÊ THỐNG HOC NGUYỄN NGHĨA THÌN - ĐẶNG THỊ SY HỆ THỐNG HỌC THỤC VẬT NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI nha XUA t bồn ĐỌI HỌC QUỐC Glfi hA nội 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điên thoại 04 9715012 04 7685236. Fax 04 9714899 E-mail nxb@ Chịu trách nhiệm xuất bản Giám đốc PHỪNG Quốc BÁO Tổng biên tập PHẠM THÀNH HƯNG Chịu trách nhiệm nội dung Hội đồng nghiệm thu giáo trình Trường ĐHKHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội Người nhận xét GS. TSKH DƯƠNG ĐỨC TIÊN . TRẦN NINH Biên tập NGUYỄN THẾ HIỆN ĐỔ MẠNH CƯƠNG Trình bày bìa NGỌC ANH HÊ THỐNG HỌC THỰC VẬT Mã số 1K-04043-01304 In 300 cuốn khổ 19x27 tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội Sô xuất bản 337 113 XB-QLXB ngày 10 2 2004. Số trích ngang 237 KH XB In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.