TAILIEUCHUNG - Chất lượng sống của bệnh nhân loạn trương lực cổ

Đánh giá chất lượng sống của bệnh nhân loạn trương lực cổ thời điểm ban đầu và 8 tuần sau điều trị abobotulinum toxin dựa theo thang điểm CDIP-58. | Chất lượng sống của bệnh nhân loạn trương lực cổ Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 21 * Số 2 * 2017 Nghiên cứu Y học CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN LOẠN TRƯƠNG LỰC CỔ Trần Ngọc Tài* TÓM TẮT Mở đầu: Loạn trương lực cổ là thể loạn trương lực khu trú khởi phát ở người lớn thường gặp nhất. Loạn trương lực cổ gây ra sự tàn phế và ảnh hưởng chất lượng sống của bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá chất lượng sống của bệnh nhân loạn trương lực cổ thời điểm ban đầu và 8 tuần sau điều trị abobotulinum toxin dựa theo thang điểm CDIP-58. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu quan sát, không can thiệp với đối tượng là những bệnh nhân loạn trương lực cổ ≥ 18 tuổi được điều trị abobotulinum toxin và ký đồng ý tham gia nghiên cứu. Các đối tượng tham gia sẽ được đánh giá điểm CDIP-58 trước và 8 tuần sau điều trị abobotulinum toxin. Số liệu được phân tích theo phần mềm SPSS 20. Kết quả: Nghiên cứu gồm 50 bệnh nhân loạn trương lực cổ với 24 nam và 26 nữ. 100% bệnh nhân có ảnh hưởng chất lượng sống với điểm CDIP-58 toàn bộ là 163,66 ± 42,09; trong đó thấp nhất là ảnh hưởng giấc ngủ (72%). Điểm CDIP-58 toàn bộ cải thiện 58,82 ± 39,95 điểm (tỉ lệ cải thiện là 36%) sau điều trị abobotulinum toxin (pNghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 21 * Số 2 * 2017 ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỐITƯỢNG-PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU Loạn trương lực cổ là thể loạn trương lực Đây là nghiên cứu quan sát, không can thiệp khu trú khởi phát ở người lớn thường gặp nhằm đánh giá chất lượng sống bệnh nhân loạn nhất với đặc điểm là tình trạng co cơ không trương lực cổ trước và 8 tuần sau điều trị chủ ý gây co rút hoặc xoắn vặn cổ, tạo tư thế abobotulinum toxin. Đối tượng là những bệnh đầu bất thường(20). Tỉ lệ hiện mắc loạn trương nhân loạn trương lực cổ ≥ 18 tuổi được điều trị lực cổ ước tính khoảng 16,4/100000 dân(2). abobotulinum toxin tại Bệnh viện Đại học y dược Ngoài các triệu chứng vận động của loạn TP. Hồ Chí Minh từ 01/01/2012 đến 30/6/2016 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.