TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Thuận Thành số 1

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Thuận Thành số 1. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn kiến thức bổ ích giúp các em củng cố lại kiến thức trước khi bước vào kì thi khảo sát chất lượng đầu năm sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | Đề thi KSCL đầu năm môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Thuận Thành số 1 SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 MÔN TOÁN – LỚP 12 (Đề thi có 06 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :. Số báo danh : . Mã đề 571 Câu 1. Cho tứ diện ABCD . Điểm M thuộc đoạn AC ( M khác A , M khác C ). Mặt phẳng đi qua M song song với AB và AD . Thiết diện của với tứ diện ABCD là hình gì? A. Hình chữ nhật. B. Hình vuông. C. Hình bình hành. D. Hình tam giác. 2 2 Câu 2. Tìm ảnh của đường tròn C : x 2 y 1 4 qua phép tịnh tiến theo véc tơ v 1; 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 A. x 3 y 1 4 . B. x 1 y 3 9 . C. x 1 y 3 4 . D. x 3 y 1 4 . x 2 t Câu 3. Khoảng cách từ M 1;1 đến đường thẳng d : bằng y 2t 1 1 3 A. . B. . C. . D. 5. 3 5 5 x 2 3x 2 khi x 1 Câu 4. Tìm a sao cho hàm số f x x 1 liên tục tại x0 1 . 2ax 1 khi x 1 A. a 1 . B. a 2 . C. a 0 . D. a 1 . Câu 5. Tìm x để u x 1;3 vuông góc với v 2; 3 . 11 11 A. x . B. x 3 . C. x 1 . D. x . 2 2 Câu 6. Với k , n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k n , mệnh đề nào dưới đây đúng? n! n! k ! n k ! n! A. Ank . B. Ank . C. Cnk . D. Cnk . k! n k ! n! n k ! Câu 7. Cho hình chóp S . ABC (như hình vẽ bên) có ABC là tam giác vuông tại B , SA vuông góc với ABC . Góc giữa ( SBC ) và ABC là . A. SBA . B. SAB C. ASB . . D. SBC Câu 8. Vi phân của hàm số y x3 3 x 2 bằng A. 3 x 2 3 . B. 3x 2 3 dy . C. 3x 2 3 dx . D. 3 x 2 1 . Câu 9. Có bao nhiêu cách chọn 2 số khác nhau từ 2019 số nguyên dương đầu tiên? A. 2 2019 . 2 B. C2019 . 2 C. A2019 . D. 2019 2 . 1 Câu 10. lim bằng 2n 3 1/6 - Mã đề 571 1 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.