TAILIEUCHUNG - Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến kiểm định chất lượng chương trình theo chuẩn AUN-QUA tại trường Đại học Ngoại thương

Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu những tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo chuẩn AUN-QA, và phân tích, đánh giá một số chương trình đào tạo cử nhân tại trường Đại học Ngoại thương có khả năng tham gia kiểm định theo AUN-QA và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới kiểm định theo chuẩn AUN-QA của trường Đại học Ngoại thương. | 6Ú0DỊCŨIMTM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HƯỜNG ĐÊN KIỂM ĐỊNH CHÍT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO CHUẨN AUN-QA TẠI TRƯƠNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Phùng Mạnh Hùng Tóm tắt AUN ASEAN University Network là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của Đông Nam Á được thành lập vào tháng 11 1995 bởi sáng kiến của Hội đồng bộ trưởng giáo dục các nước ĐNA với các thành viên đầu tiên do Bộ trưởng Bộ GD các nước đề cử. Tỉnh đến ngày 31 7 2013 mạng lưới này đã có 30 thành viên đến từ 10 quốc gia và việc kết nạp thành viên mới yêu cầu phải qua đánh giá chất lượng 17 thành viên đầu tiên không cần đánh giá . Các hoạt động chỉnh củaAUNbao gồm Đánh giá chất lượng giáo dục Trao đối sinh viên Trao đổi học thuật Sở hữu trí tuệ A UN . .Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chẩt lượng bên trong các trường ĐH trong khu vực A UN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giảo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN ASEAN University Network - Quality Assurance viết tắt làAUN-QA . Chuẩn kiểm định chất lượng A UN-QA đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới trong đó có trường Đại học Ngoại thưomg. Mục tiêu của các trường ĐH không chỉ là thu hút học viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo và dần tiến tới là việc xây dựng văn hóa chat lượng của một trường ĐH. Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu những tiêu chuẩn tiêu chỉ đánh giá theo chuẩn AUN-QA và phân tích đánh giá một sổ chương trình đào tạo cử nhân tại trường Đại học Ngoại thương có khả năng tham gia kiểm định theo AUN-QA và đề xuất một sổ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới kiểm định theo chuẩn AUN-QA của trường Đại học Ngoại thương. Từ khóa Kiếm định chất lượng AUN-QA chương trình đào tạo Đại học Ngoại thương Mã số . Ngậy nhận bài 05 12 2014. Ngày hoàn thành biên tập 15 01 2015. Ngày duyệt đăng 15 01 2015. 1. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ỉà gì Thuật ngữ chương trình đào tạo với nghĩa thông thường được sử dụng là một văn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.