TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường dầm bê tông bị nứt bằng vật liệu tấm sợi các bon CFRP

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cốt thép (BTCT) chịu uốn bị nứt được gia cường bằng vật liệu tấm sợi các bon (CFRP). 6 mẫu dầm thí nghiệm có cùng kích thước hình học và cấu tạo cốt thép đã được chế tạo, trong đó 2 mẫu dầm không được gia cường, 2 mẫu dầm không bị nứt và 2 mẫu bị nứt gia cường kháng uốn bằng tấm sợi CFRP. Kết quả thí nghiệm thu được về cơ chế phá hoại, tải trọng nứt cho thấy hiệu quả của việc sử dụng tấm sợi CFRP trong gia cường kháng uốn kết cấu dầm BTCT bị nứt. | Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường dầm bê tông bị nứt bằng vật liệu tấm sợi các bon CFRP Nguyễn Trung Hiếu*, Lý Trần Cường Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Ngày nhận bài 8/6/2018; ngày chuyển phản biện 15/6/2018; ngày nhận phản biện 6/8/2018; ngày chấp nhận đăng 24/8/2018 Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cốt thép (BTCT) chịu uốn bị nứt được gia cường bằng vật liệu tấm sợi các bon (CFRP). 6 mẫu dầm thí nghiệm có cùng kích thước hình học và cấu tạo cốt thép đã được chế tạo, trong đó 2 mẫu dầm không được gia cường, 2 mẫu dầm không bị nứt và 2 mẫu bị nứt trước được gia cường kháng uốn bằng tấm sợi CFRP. Kết quả thí nghiệm thu được về cơ chế phá hoại, tải trọng nứt. cho thấy hiệu quả của việc sử dụng tấm sợi CFRP trong gia cường kháng uốn kết cấu dầm BTCT bị nứt. Từ khóa: dầm BTCT, gia cường, nứt, tấm sợi CFRP. Chỉ số phân loại: Đặt vấn đề Kết cấu chịu lực bằng BTCT là dạng kết cấu được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng. Theo thời gian làm việc, kết cấu BTCT chịu nhiều tác động khác nhau như tác động cơ học, tác động của môi trường (nhiệt độ, độ ẩm ). Các tác động này có thể gây ra các hư hỏng trên kết cấu, hoặc làm suy giảm chất lượng vật liệu bê tông làm giảm khả năng chịu lực của kết cấu (hình 1). Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng có thể có sự thay đổi, gia tăng tải trọng tác dụng lên kết cấu do thay đổi công năng sử dụng, các tác động bất thường không được tính đến trong giai đoạn thiết kế. Hình 1. Hình ảnh hư hỏng trên kết cấu BTCT. Để đảm bảo khả năng làm việc của khung kết cấu BTCT, công tác sửa chữa gia cường được xem là một giải pháp hiệu quả, giúp khắc phục các kết cấu bị hư hỏng hoặc các kết cấu có sự thay đổi công năng làm việc so với thiết kế ban đầu. Việc gia cường sửa chữa nhằm đảm bảo cho kết cấu đáp ứng tốt các yêu cầu về công năng sử dụng cũng như khả năng chịu lực, có thể áp dụng cho cả kết cấu cột làm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.