TAILIEUCHUNG - Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng của u biểu mô ác tính bề mặt nhãn cầu

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm bước đầu nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của u biểu mô ác tính bề mặt nhãn cầu. Nghiên cứu mô tả lâm sàng không có nhóm đối chứng 20 bệnh nhân được chẩn đoán u ác tính biểu mô bề mặt nhãn cầu từ năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy 12 (60%) bệnh nhân là nam. Tuổi trung bình khoảng 66 tuổi (từ 19-91 tuổi), trong đó 17 (85%) bệnh nhân ở độ tuổi 40. Có 9 (45%) trường hợp là ung thư biểu mô tế bào vảy xâm lấn, 4 (20%) trường hợp ung thư biểu mô tại chỗ, 7 (35%) trường hợp có loạn sản tế bào vảy ở các mức độ 17 (85%). | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA U BIỂU MÔ ÁC TÍNH BỀ MẶT NHÃN CẦU Nguyễn Thu Thủy*, Phạm Thị Khánh Vân** TÓM TẮT Mục tiêu: bước đầu nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của u biểu mô ác tính bề mặt nhãn cầu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả lâm sàng không có nhóm đối chứng 20 bệnh nhân được chẩn đoán u ác tính biểu mô bề mặt nhãn cầu từ năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2009. Kết quả: 12 (60%) bệnh nhân là nam. Tuổi trung bình khoảng 66 tuổi (từ 19-91 tuổi), trong đó 17 (85%) bệnh nhân ở độ tuổi >40. Có 9 (45%) trường hợp là ung thư biểu mô tế bào vảy xâm lấn, 4 (20%) trường hợp ung thư biểu mô tại chỗ, 7 (35%) trường hợp có loạn sản tế bào vảy ở các mức độ 17 (85%) trường hợp tổn thương xuất hiện ở vùng rìa và kết mạc nhãn cầu. 18 (90%) tổn thương dạng nốt, nhú Kết luận: u biểu mô ác tính bề mặt nhãn cầu thường gặp ở tuổi trung niên và cao tuổi. Nam gặp nhiều hơn nữ. Tổn thương thường xuất hiện ở vùng rìa kết giác mạc và có dạng các nhú, nốt. Từ khóa: u biểu mô ác tính bề mặt nhãn cầu. I. ĐẶT VẤN ĐỀ U biểu mô ác tính bề mặt nhãn cầu là bệnh hiếm gặp, tổn thương bao gồm các khối u ở biểu II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu mô kết mạc, biểu mô giác mạc và biểu mô vùng rìa Gồm 20 bệnh nhân được chẩn đoán xác định u ác kết giác mạc. Biểu hiện về mặt lâm sàng đa dạng, tính biểu mô bề mặt nhãn cầu tại Bệnh viện Mắt TW mức độ ác tính của khối u tùy thuộc vào loại u từ tháng 01 năm 2008 đến hết tháng 06 năm 2009. biểu mô, trong đó ác tính nhất là ung thư biểu mô tế bào tiết nhày. Để chẩn đoán xác định người ta 2. Phương pháp nghiên cứu phải dựa vào các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm . Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả tiến mô bệnh học. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này cứu không có nhóm đối chứng. với mục tiêu: bước đầu nhận xét một số đặc điểm . Quy trình nghiên cứu lâm sàng và mô bệnh học của u biểu mô ác tính bề - Hỏi bệnh: qua khai thác bệnh nhân khi đến khám mặt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.