TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra môn Toán 12 ôn tập hè 2019 có đáp án - Trường THPT Yên Phong số 1

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12 tài liệu Đề kiểm tra môn Toán 12 ôn tập hè 2019 có đáp án - Trường THPT Yên Phong số 1, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. ! | Đề kiểm tra môn Toán 12 ôn tập hè 2019 có đáp án - Trường THPT Yên Phong số 1 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA HÈ NĂM 2019 TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1 MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian: 90 phút Mã đề thi Họ và tên : .SBD: . . 157 Câu 1. Hàm số y x 3 x 2 5x 1 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? 5 5 A. ;2 . 3 B. 1;2 . C. ;1 . 3 D. 2;1 . Câu 2. Cho n , 3C n3 An2 . Khẳng định nào sau đây đúng: A. n 5. B. n 4. C. n 3. D. n 6. Câu 3. Tìm lim x 3 1 a2 x a với a 0 . x a x 2 a2 a2 1 a2 1 2a 2 1 2a 2 1 A. . B. . C. . D. . 2a a 2a a Câu 4. Tính lim x x 2 4x 2 x A. 4 . B. 4 . C. 2 . D. 2 . Câu 5. Tính đạo hàm của hàm số = y 1 − 2 x2 . −4 x 1 2x −2 x A. y ' = . B. y ' = . C. y ' = . D. y ' = . 2 2 2 1− 2x 2 1− 2x 1− 2x 1 − 2 x2 Câu 6. Cho hàm số y x 3 3x 2 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm với trục tung. A. y 2 . B. y 0 . C. y 2 . D. y 2x . Câu 7. Có 2 người Việt Nam và 3 người Pháp ngồi vào một ghế dài. Tính xác suất sao cho người cùng quốc tịch ngồi cạnh nhau? 1 1 1 2 A. . B. . C. . D. . 2 5 10 5 1 Câu 8. Cho hình chóp S .ABC có SA vuông góc với mp ABC và SA SC , đáy ABC là tam giác 2 vuông cân tại B . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng SAB bằng thì 6 6 6 6 A. tan . B. cos . C. cot . D. sin . 4 4 4 4 Câu 9. Cho hình chóp S .ABCD có các cạnh bên bằng nhau SA SB SC SD . Gọi H là hình chiếu của S trên ABCD . Khẳng định nào sau đây sai: A. HA HB HC HD . B. Tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn. C. Các cạnh bên hợp với đáy những góc bằng nhau. Trang 1/6 - Mã đề 157 D. Tứ giác ABCD là hình bình hành. Câu 10. Cho OABC tứ diện vuông tại O có OA 3OB . Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng OBC bằng A. 90 . B. 45 . C. 60 . D. 30 . 2x 1 Câu 11. Tính lim

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.