TAILIEUCHUNG - Khảo sát kiến thức, thái độ về sự tuân thủ dùng thuốc của người bệnh tăng huyết áp

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, trong đó tăng huyết áp chiếm tỉ lệ cao. Bệnh gây tổn thương các cơ quan đích tim, thận, não, đáy mắt, dẫn đến tàn phế và tử vong nếu không điều trị phù hợp và tích cực. Bệnh cũng tạo nên gánh nặng tài chính nặng nề cho cá nhân và cộng đồng. | Khảo sát kiến thức, thái độ về sự tuân thủ dùng thuốc của người bệnh tăng huyết áp Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ bản Tập 21 * Số 2 * 2017 KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ SỰ TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Vũ Thị Hương Duyên*, Trần Thị Kim Xuân** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, trong đó tăng huyết áp chiếm tỉ lệ cao. Bệnh gây tổn thương các cơ quan đích tim, thận, não, đáy mắt, dẫn đến tàn phế và tử vong nếu không điều trị phù hợp và tích cực. Bệnh cũng tạo nên gánh nặng tài chính nặng nề cho cá nhân và cộng đồng. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang, tháng 7/2011 - 7/2014 với mục tiêu khảo sát sự tuân thủ dùng thuốc của người bệnh THA đang điều trị nội trú tại khoa nội tim mạch, bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả: Có 98% bệnh nhân tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ; 84,9% bệnh nhân không tự động giảm thuốc khi phải uống trong nhiều ngày; 34,2% không tự động ngưng thuốc khi thấy khó chịu trong người; 92,6% không ngừng uống thuốc khi huyết áp ổn định. Tuân thủ tái khám đúng hẹn là 96,6% trên tổng số 298 bệnh nhân được điều trị tại khoa nội tim mạch, bệnh viện Chợ Rẫy. Kết luận: Tỷ lệ người bệnh không tuân thủ dùng thuốc suốt đời của người bệnh tăng huyết áp là 21,8%. Các yếu tố dẫn đến sự không tuân thủ điều trị: sợ tác dụng phụ của thuốc và sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân. Từ khóa: Kiến thức, thái độ, tuân thủ, tăng huyết áp. ABSTRACT SURVEYING KNOWLEDGE, ATTITUDE TOWARDS MEDICATION COMPLIANCE OF HYPERTENSIVES IN CHO RAY HOSPITAL Vu Thi Huong Duyen, Tran Thi Kim Xuan * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 2 - 2017: 160 - 163 Background: Cardiovascular disease is one of the leading causes of death, which raises the blood pressure scale height. The disease causes the target organs damage heart, kidney, brain, eye fundus,. leads to disabilities and death if not treated in line meeting and positive. The disease also .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.