TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Cùng tham khảo Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt! | Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 -2020 TP. HỒ CHÍ MINH Môn: TOÁN- Khối 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 132 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) (Thời gian 35 phút) Câu 1: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y x 9 x2 . Tính P M m 2 A. 0 B. 3 2 3 C. 3 D. 3 3 2 2 3 Câu 2: Hàm số y f x có đạo hàm là f x x x 1 2 3x . Khi đó số điểm cực trị của hàm số f x là A. 3 B. 1 C. 0 D. 2 Câu 3: Cho hàm số: y 2x 1 C và đường thẳng d : y x m. Với giá trị nào của m thì đường thẳng d 1 x cắt đồ thị C tại 2 điểm phân biệt: A. m 5 m 1 B. 5 m 1 C. m 1 D. m 5 x 2 Câu 4: Cho hàm số y 2 . Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là: x 9 A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 5: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới y 1 x -1 O 1 A. y x 4 2 x 2 1 4 2 B. y x 2 x 1 4 2 C. y x 2x 1 4 2 D. y x 2 x 1 Câu 6: Cho hàm số y ax 3 bx 2 cx d có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng? A. a 0, b 0, c 0, d 0. B. a 0, b 0, c 0, d 0. C. a 0, b 0, c 0, d 0. D. a 0, b 0, c 0, d 0. Câu 7: Cho hàm số y f x ax3 bx 2 cx d a, b, c, d . Đồ thị hàm số y f x như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm thực của phương trình: 3 f x 6 0 là: Trang 1/3 - Mã đề thi 132 y 2 x O 1 -2 A. 2 B. 0 C. 1 D. 3 3 2 Câu 8: Hàm số y = –x + 6x – 9x + 4 đồng biến trên khoảng nào sau đây: A. 1;3 B. 1; C. ;3 D. 3; Câu 9: Cho hàm số y x3 mx 2 4m 9 x 5 với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên ; A. 6 B. 7 C. 4 D. 5 3 x Câu 10: Tìm tất cả các tham số m để hàm số y m 2 x 2 (m 8) x m có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.