TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Bắc Giang

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi chọn HSG sắp tới cũng như giúp các em củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua việc giải Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Bắc Giang dưới đây. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn thi tốt! | Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Bắc Giang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I BẮC GIANG NĂM HỌC 2018 ­ 2019 MÔN TOÁN LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề 192 Phần I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Câu 1: Nếu tam giác MNP vuông tại M thì MP bằng A. N . B. N . C. MN .cot N . D. P. Câu 2: Đường thẳng y = − x + 1 cắt đồ thị hàm số nào sau đây ? −3 x + 1 −2 x + 3 A. y = . B. y = −2 x + 1. C. y = . D. y = − x − 1. 3 2 Câu 3: Khi mặt trời chiếu vào một cây trồng trên một mặt đất phẳng thì bóng trên mặt đất của cây đó dài 8 m và đồng thời tia sáng mặt trời chiếu vào đỉnh cây tạo với mặt đất một góc bằng 600 . Chiều cao của cây đó bằng A. 8 3 m. B. 7 3 m. C. 6 3 m. D. 9 3 m. −3 5 Câu 4: Hệ số góc của đường thẳng y = + x bằng 4 2 −3 5 −5 A. 5. B. . C. . D. . 4 2 2 Câu 5: Hàm số y = ( 3m − 6 ) x + m − 1 (với m là tham số ) đồng biến trên ᄀ khi A. m < 2. B. m 2. C. m > 1. D. m > 2. Câu 6: Nếu cho x không âm và x = 3 thì x 2 bằng A. 9. B. 3. C. 81. D. 6. Câu 7: Tất cả các căn bậc hai của 100 là A. 10 000. B. 10. C. 10 và −10. D. −10. 1 Câu 8: Trục căn thức ở mẫu của biểu thức ta được kết quả là 1+ 2 A. 2 − 1. B. 1 + 2. C. −1 − 2. D. 1 − 2. Câu 9: Cho hai đường tròn ( O1; R ) và ( O2 , r ) với 0 < r < R. Gọi d là khoảng cách giữa hai tâm của ( O1 ; R ) và ( O2 , r ) . Hai đường tròn đã cho tiếp xúc ngoài khi A. d = R + r. B. d = R − r. C. d > R + r. D. d < R − r. Câu 10: Nếu một tam giác vuông có các cạnh góc vuông có độ dài là 2 cm và 3cm thì độ dài đường cao tương ứng với cạnh huyền bằng 6 36 13 A. cm. B. cm. C. cm. D. 13 cm. 13 13 36 6 Câu 11: Cho đường tròn ( O;10 cm ) . Lấy một điểm I sao cho OI = 6 cm, kẻ dây AB vuông góc với OI tại I . Độ dài dây AB bằng Mã đề 192 Trang 1/2 A. 8 cm. B. 16 cm. C. 14 cm. D. 4 cm. 5 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.