TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra cuối hè năm 2019 môn Toán 12 có đáp án - Trường THPT chuyên Bắc Ninh

Dưới đây là Đề kiểm tra cuối hè năm 2019 môn Toán 12 có đáp án - Trường THPT chuyên Bắc Ninh dành cho các em học sinh lớp 12 và ôn thi khảo sát chất lượng môn Toán 12 sắp tới, việc tham khảo đề thi này giúp các bạn củng cố kiến thức luyện thi một cách hiệu quả. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | Đề kiểm tra cuối hè năm 2019 môn Toán 12 có đáp án - Trường THPT chuyên Bắc Ninh TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HÈ NĂM 2019 TỔ TOÁN – TIN Môn: TOÁN 12 Thời gian làm bài : 90 Phút không kể thời gian phát đề (Đề gồm có 06 trang) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) Họ tên : . Số báo danh : . Mã đề 101 −1 2 Câu 1: Một vật chuyển động theo quy luật = s t + 20t với t (giây) là khoảng thời gian tính từ 2 khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t = 8 giây bằng bao nhiêu? A. 40 m/ s . B. 22 m/ s . C. 12 m/ s . D. 152 m/ s . Câu 2: Cho hàm số y = x3 − 2 x 2 + ax + b , ( a, b ∈ ) có đồ thị ( C ) . Biết đồ thị ( C ) có điểm cực trị là A (1;3) . Tính giá trị của P = 7 a + 8b + 84ab . A. P = 282 . B. P = 281 . C. P = 283 . D. P = 280 . Câu 3: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt góc giữa mặt phẳng ( SBC ) và mặt phẳng ( ABCD ) bằng 60° thì độ dài SA bằng: a 3 a 3 a 3 A. a 3 B. C. D. 2 3 4 Câu 4: Hãy chọn dãy số là cấp số nhân trong các dãy số sau đây 1 1 1 1 A. u= n n2 − B. u= n −1 C. u= n n2 + D. un = n−2 4 4n 4 4 Câu 5: Cho hàm số y =x3 − 3x 2 + 2 . Khẳng định nào sau đây đúng? A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2 . B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0 . C. Giá trị cực đại của hàm số bằng −4 . D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 . Câu 6: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. A ' B ' C ' có tất cả cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a . Thể tích khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' là 1 1 1 3 1 3 A. V = a 3 3 . B. V = a 3 3 . C. V = a 3 . D. V = a 2. 6 4 12 12 Câu 7: Tìm điều kiện của a , b để hàm số bậc bốn y = ax 4 + bx 2 + 2019 có đúng một điểm cực trị và điểm cực trị đó là điểm cực tiểu ? A. a < 0 , b > 0 . B. a > 0 , b ≥ 0 . C. a < 0 , b ≤ 0 . D. a > 0 , b < 0 . Câu 8: Khối hộp chữ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.