TAILIEUCHUNG - Chính sách kinh tế Abenomics và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu các quan điểm mà chính sách kinh tế Abenomics đưa ra nhằm vực dậy nền kinh tế Nhật Bản để từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong việc đưa ra các chính sách nhằm ổn định và phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. | mnhtẽvAhúiniập CHÍNH SÁCH KINH TE ABENOMICS VÀ MỘT SỐ GỢl ý chính sách cho việt nam Hoàng Xuân Bình Tóm tắt Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chính sách kinh tế Abenomics mặc dù nền kinh tế Nhật Bản vẫn phải đổi mặt với nhiều khỏ khăn thách thức nhưng nước này đã và đang dần lẩy lạỉ đà phục hồi tăng trưởng kinh tế. Bài viết tập trung nghiên cứu các quan điểm mà chỉnh sách kình te Abenomics đưa ra nhằm vực dậy nền kình tế Nhật Bản để từ đó rút ra một so bài học kình nghiệm hữu ich cho Việt Nam trong việc đưa ra các chỉnh sách nhằm ẩn định và phát triển kình tế trong giai đoạn tới. Từ khóa Abenomics lành tế Nhật Bản Chỉnh sách kinh tế Việt Nam. Mã sổ . Ngày nhận bàừ 20 03 2015. Ngày hoàn thành biên tập 22 04 2015. Ngày duyệt đăng 22 04 2015. 1. Một số nét khái quát về chính sách kinh tế Abenomics Kể từ khỉ trở lại nắm quyền vào cuối năm 2012 thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bổ các chính sách phục hưng nền kinh tế với ba mũi tên cốt lõi được các nhà phân tích đặt tên là Abenomics. Abenomics là một thuật ngữ mới được hình thành bằng cách ghép hai chữ Abe và economics được sử dụng để nói về các mô hình hay chỉnh sách kỉnh tế mà thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang thực hiện. Học thuyết này ra đời khỉ mà Nhật Bản đã đang rơi vào tình trạng giảm phát triền miên nợ chính phủ tăng cao thâm hụt ngân sách gần 200 GDP. Với hai thập kỷ mất mát từ 1992 đến 2012 điều này cần thiết phải có những chính sách đột phá nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát từng bước giảm nợ công ứng phó với sự già hóa dân số và giảm lực lượng lao động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu cơ bản của chính sách kinh tế Abenomics là nhằm vào ba vấn đề then chốt của nền kinh tế đó là xây dựng chỉnh sách tài khóa linh hoạt hiệu quả chỉnh sách tiền tệ mở rộng và chính sách tăng trưởng kinh tế thông qua việc tiến hành cải cách nền kinh tế Nhật trở nên năng động. Mục tiêu cụ thể của chiến lược này là nhằm thúc đẩy năng suất lao động tăng ít nhất 2 trong trung và dài hạn tốc độ tăng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.