TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị tổ chức hoá dịch kính sau viêm màng bồ đào

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả cắt dịch kính (CDK) điều trị tổ chức hoá dịch kính (TCHDK) sau viêm màng bồ đào (VMBĐ) và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả, tiến cứu không có nhóm chứng, gồm 40 mắt (40 bệnh nhân) được phẫu thuật CDK điều trị TCHDK sau VMBĐ tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2009. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT DỊCH KÍNH ĐIỀU TRỊ TỔ CHỨC HOÁ DỊCH KÍNH SAU VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO Đỗ Như Hơn*, Cung Hồng Sơn*, Nguyễn Trọng Khải** TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá kết quả cắt dịch kính (CDK) điều trị tổ chức hoá dịch kính (TCHDK) sau viêm màng bồ đào (VMBĐ) và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả, tiến cứu không có nhóm chứng, gồm 40 mắt (40 bệnh nhân) được phẫu thuật CDK điều trị TCHDK sau VMBĐ tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 9/2008 đến tháng 7/2009. Kết quả: tại thời điểm 03 tháng sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu theo mức độ đục dịch kính đạt kết quả tốt là 82,5%; trung bình 7,5%; xấu 10%. Kết quả thị lực tăng 80%; giữ nguyên 12,5%; giảm 7,5%. Kết luận: kết quả phẫu thuật khả quan, đã cải thiện đáng kể cả về giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh. Từ khoá: viêm màng bồ đào, cắt dịch kính I. ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm màng bồ đào là bệnh thường gặp trong lâm sàng. Bệnh diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thái và để lại nhiều biến chứng. TCHDK là biến chứng ít gặp hơn so với một số biến chứng khác nhưng là biến chứng nặng, nếu không được xử trí kịp thời thì đó là nguyên nhân gây co kéo và bong võng mạc. Cách đây khoảng 30 năm, khi chưa có phương pháp phẫu thuật CDK thì những bệnh nhân TCHDK sau VMBĐ kết quả điều trị rất hạn chế. Tuy nhiên, trong khoảng 2 thập kỷ gần đây nhờ những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ đã tạo ra một bước tiến mới trong điều trị các bệnh dịch kính - võng mạc nói chung, điều trị TCHDK sau VMBĐ nói riêng. Trên thế giới, có nhiều nghiên cứu về phẫu thuật CDK để chẩn đoán, điều trị và điều trị các biến chứng của bệnh VMBĐ, trong đó có biến chứng TCHDK. Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có nghiên cứu đầy đủ về CDK điều trị TCHDK sau VMBĐ. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài này với 2 mục tiêu: 1. Đánh giá kết quả phẫu thuật CDK điều trị TCHDK sau VMBĐ. 2. Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Đối tượng nghiên cứu Là các bệnh nhân phẫu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.