TAILIEUCHUNG - Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 1

Giáo dục thể chất là một trong các nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường mầm non. Sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non của các trường Đại học Sư phạm cần phải nắm vững lí luận và có kĩ năng thực hành để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Ngoài ra, sinh viên còn phải có khả năng nghiên cứu và tiếp cận những vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách. | ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG GIÁO TRÌNH Lí LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẰO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON . ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG GIÁO TRÌNH Lí LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ EM LỨA TUÔÌ MẦM NON Dùng cho các trường sư phạm In lần thứ mười một NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Mã số 1001-ĐH .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.