TAILIEUCHUNG - Bước đầu đánh giá hiệu quả của các phương pháp trợ thị trên người khiếm thị trưởng thành

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm bước đầu đánh giá hiệu quả về mặt chức năng thị giác sau khi sử dụng các phương pháp trợ thị cho những bệnh nhân khiếm thị tuổi trưởng thành. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả của việc trợ thị. Nghiên cứu được thực hiện trên 85 bệnh nhân khiếm thị từ 18 tuổi trở lên đến khám tại phòng khám khiếm thị BV Mắt Trung ương từ 1/2007 đến 12/2008. Thiết kế nghiên cứu can thiệp tự chứng. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỢ THỊ TRÊN NGƯỜI KHIẾM THỊ TRƯỞNG THÀNH Nguyễn Thị Thu Hiền*, Tôn Thị Kim Thanh* TÓM TẮT Mục tiêu: bước đầu đánh giá hiệu quả về mặt chức năng thị giác sau khi sử dụng các phương pháp trợ thị cho những bệnh nhân khiếm thị tuổi trưởng thành. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả của việc trợ thị. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu được thực hiện trên 85 bệnh nhân khiếm thị từ 18 tuổi trở lên đến khám tại phòng khám khiếm thị BV Mắt Trung ương từ 1/2007 đến 12/2008. Thiết kế nghiên cứu can thiệp tự chứng. Tất cả các bệnh nhân được khám: tìm nguyên nhân gây khiếm thị, thử thị lực xa, chỉnh tật khúc xạ, đánh giá mức độ khiếm thị, thử thị lực gần, thử các kính trợ thị gần. Kết quả: có 24,8% trường hợp khiếm thị ở mức độ nặng, thị lực gần trung bình trước trợ thị là 0,34 ± 0,8; sau trợ thị tăng 0,38 ± 0,04; đồng thời khoảng cách đọc trước trợ thị là 6,2 ± 2,9cm; sau trợ thị tăng 10,73 ± 4,57cm; sau trợ thị có 65,9% trường hợp thị lực nhìn gần đạt mức tốt (>0,4). Kết luận: các phương pháp trợ thị thực sự có ý nghĩa trong việc cải thiện sức nhìn cho bệnh nhân khiếm thị. Từ khoá: khiếm thị, trợ thị. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Khoảng 80% lượng thông tin từ bên ngoài được con người tiếp nhận thông qua hệ thống thị giác, bởi vậy khi hệ thống này không hoàn chỉnh sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng truyền thông tin lên vỏ não, ảnh hưởng trực tiếp tới những hoạt động trong cuộc sống, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1992, khiếm thị là chức năng thị giác bị giảm nặng, thậm chí ngay cả khi đã được điều trị hoặc điều chỉnh tật khúc xạ tốt nhất nhưng thị lực ở mắt tốt chỉ ở mức dưới 6/18 (0,33) cho đến còn phân biệt sáng tối (ST+) và/hoặc thị trường bị thu hẹp dưới 100 kể từ điểm định thị. Khi thị giác bị tổn hại sẽ gây rất nhiều khó khăn trong cuộc sống độc lập hàng ngày của người khiếm thị, cản trở những hoạt động như đọc, viết, ăn, khâu vá, đi du lịch, giao tiếp và tiếp xúc với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.